III. „Wielka” księga XIX w. zgonów parafii wielichowskiej

1. Wstęp

  • W wyniku działań wojennych zaginęło wiele XIX w. ksiąg metrykalnych parafii wielichowskiej. Sytuacja najgorsza występuje w księgach zgonów, gdzie mamy lukę około 80-letnią (1796÷1878). Tą lukę częściowo wypełniają zachowane dulikaty (1818÷1825, 1827÷1829, 1867). Radykalna poprawa następuje dopiero z dniem 01.10.1874r. z chwilą wprowadzenia rejestrów cywilnych. By jakoś wypełnić istniejące luki, wynotowałem wpisy dotyczące zgonów z KD oraz ARC za okres od 1847r. do 01.10.1874r. By uporządkować te wpisy przypisałem im odpowiedni kod rozpoczynający się literą D, np.:D 1852/74 KD Gradowice ( wpis dot.zgonu z r.1852 zawarty w KD Gradowice, przypisany przeze mnie na poz.74 ), D 1872/076 ARC Wielichowo M. ( wpis dot. zgonu z r.1872 zawarty w ARC Wielichowo M., przypisany przeze mnie na poz.76, zero przed 76 oznacza, że w 1872r. było więcej zgonów niż 99). Zgony zawarte w księgach zgonów (dupikaty CRC oraz CCI i CRC) oznaczone są literą C.

2. "Wielka" księga ( WKZ)

  • Wpisy dotyczące zgonów dokonywane w księgach zgonów zawierają bardzo podstawowe dane dot. osoby zmarłej. W przypadku zgonu dziecka podawani są rodzice, w przypadku zgonu osoby dorosłej rodzice podawani są sporadycznie (księgi cywilne) bądź bardzo bardzo rzadko (księgi parafialne). Począwszy od 01.10.1874r. jako bazowe wziąłem księgi cywilne, zawierają one zdecydowanie więcej informacji niż księgi parafialne ( !!! Uwaga !!! - daty zgonów w obu tych księgach w dość sporej ilości przypadków są różne, aczkolwiek rozbieżności dotyczące zgonów są dużo mniejsze niż dotyczące urodzeń). Przymiotnik wielka jest związany z tym, iż chciałem opracować taką księgę, w której dane każdego zmarłego zawierałyby informację dotyczące rodziców, datę i miejsce urodzenia, a także, w przypadku osób żonatych/zamężnych, imiona i nazwiska współmałżonków. Częściowo dane te już zostały przeze mnie ustalone, resztę chciałem sukcesywnie, także przy pomocy Państwa, uzupełniać. Oczywiście jestem realistą i wiem, nie nie uda mi się tego w 100% zrealizować, ale 80% to też dobry wynik. Dla łatwiejszego wyszukiwania opracowałem skorowidz alfabetyczny. Ponieważ nazwiska są bardzo różnie wpisywane, pozwoliłem sobie, dla potrzeb skorowidza, wprowadzić ujednolicenie podobnie brzmiących nazwisk, oryginalne zapisy będą w "wielkiej" księdze. "Wielka" księga będzie miała swoją numerację wpisów i by odszukać w księdze informację o zgonie wybranej osoby trzeba wynotować ze skorowidza numer kolejny wpisu oraz nr strony WKZ.
  • Skorowidz alfabetyczny do WKZ.

         A        B        C        D        E+F        G        H+I        J        K1        K2        L+Ł       

M        N        O        P        R        S        Ś        T+U        W        Z+Ż