WSTĘP

Uwaga! By móc korzystać z załączonych plików graficznych konieczne jest zainstalowanie programu do odczytu formatu DJVU. Program ten ( darmowy ) można pobrać ze strony www.djvu.com.pl/download.php

 

Z rozmów przeprowadzonych z ojcem Władysławem, a także z Adamem Sibilskim s.Andrzeja i Teodory zd.Ankiewicz, Kazimierzem Sibilskim s.Wincentego i Franciszki zd.Burmistrzak oraz Zofią Matysiak c.Jana Sibilskiego i Anny zd.Kmieć wynikało, że Sibilscy od wielu pokoleń zamieszkiwali w Wielichowie.

Biorąc to pod uwagę, by ustalić genealogię rodzinną rozpocząłem od kwerendy ksiąg metrykalnych Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Wielichowie znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. W archiwum tym znajdują się księgi chrztów, ślubów i zgonów Parafii począwszy od 1729r. Wykaz ksiąg metrykalnych Parafii znajdujących się w A.A. w Poznaniu oraz duplikatów takich ksiąg znajdujących się w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz archiwum UM w Kościanie jest przedstawiony w (KMABCParWwo). Z wykazu widać, że brak jest wielu ksiąg XIX-wiecznych Parafii Wielichowskiej. Największa strata to brak wielu ksiąg chrztów, bez których w wielu przypadkach ustalenie przodków jest po prostu niemożliwe. Z istniejących ksiąg meldunkowych, zwanych wtedy księgami dusz (SpisKD), znamy nieraz dokładną datę i miejsce urodzenia interesującej nas osoby, ale nie znamy rodziców, bo ci albo już zmarli, albo brak informacji pozwalających ich ustalić, nawet gdy ci jeszcze żyją. Sytuacja uległa zdecydowanej poprawie po wprowadzeniu od 1 października 1874 r. rejestrów cywilnych. Dzięki nim mamy przynajmniej pełną wiedzę co do zgonów począwszy od 01.10.1874r. Brakujące daty zgonów i daty urodzin częściowo udało mi się ustalić w oparciu o księgi dusz. Bardzo pomocne przy ustaleniach daty i miejsca urodzenia oraz danych rodziców są cywilne księgi ślubów.

( Program Drzewo Genealogiczne znajduje się pod adresem www.genealogia.sibilski.org )