II. Księgi dusz miejscowości parafii wielichowskiej

1. WSTĘP

 • 1.1. W związku z tym, iż zaginęło wiele XIX w. ksiąg metrykalnych Parafii Wielichowskiej zacząłem szukać innych dokumentów, które mogłyby tą lukę jakoś wypełnić. W archiwum UM w Kościanie odnalazłem „skarb” w postaci kilkuset tomów XIX w. ksiąg dusz miejscowości powiatu kościańskiego i śmigielskiego (utworzony w 1885r.). Za zgodą Pana Burmistrza sfotografowałem XIX w. księgi dusz miejscowości Parafii Wielichowskiej (SpisKD), a następnie po ich opracowaniu (obróbka foto, stronicowanie, konwersja do formatu DJVU, skorowidze) postanowiłem udostępnić je innym osobom na swojej stronie genealogicznej. Na udostępnienie ich w internecie uzyskałem zgodę Burmistrza miasta Kościana Pana Michała Jurgi. Księgi dusz, później zwane księgami meldunkowymi, prowadzono oddzielnie dla każdej miejscowości. Najstarsze znane mi księgi z Parafii Wielichowskiej pochodzą z 1847r. Wpisy dotyczyły osób mieszkających w poszczególnych budynkach (tylko nr kolejne budynków, brak nazwy ulic), ich dane osobowe (strona lewa) oraz dane dotyczące zameldowania, wymeldowania oraz zgonu (strona prawa). Ponieważ nazwisko wpisywano na ogół tylko przy głównym lokatorze, przy pozostałych wpisywano tylko imiona (nazwisko sporadycznie), stąd też nieraz trudno ustalić nazwiska dzieci, pochodzących z wcześniejszych małżeństw tak głównego lokatora jak i jego żony. Najstarsze księgi są w niezbyt dobrym stanie, istnieją luźne karty, niektóre karty nie są kompletne (są udarte), występują braki tak kart jak i całych ksiąg (brak KD Gradowic 1862÷1884, brak KD Dębska < 1885, KD Łubnicy < 1865). Ponieważ karty zaczęto numerować dopiero od 1885r. (myląc się przy tym niekiedy), luźne karty bez nr stron, a często także bez nr budynku występujące w KD (w KD Wielichowo 1851÷1881 było ich kilkadziesiąt) trzeba było dopasować do siebie (stronę lewą i prawą) nadając im jakąś kolejność. By uporządkować taki stan rzeczy wprowadziłem własną numerację stron, która wg mnie jako tako pasowała do numeracji budynków. Proces ten był dość skomplikowany stąd też zdarzają się przypadki, iż strona prawa, strony o nr N, nie pasuje do strony lewej o nr N+1. Sytuację taką pozostawiłem, uważając iż nadrzędnym jest treść zawarta na tych stronach oraz ich uporządkowanie i przyporządkowanie do określonych budynków, a dodatkowe przypasowywanie niewiele zmieni.
 • 1.2. Ponieważ wpisy dokonywano odręcznym niemieckim gotykiem, i to nie zawsze dość starannie, uznałem, iż koniecznym do dobrego wykorzystania tych ksiąg, są skorowidze ułatwiające odnajdywanie osób mieszkających w Parafii na stronach tychże KD. Na 28 KD jest około 40 tys. wpisów, a więc poszukiwanie określonej osoby bez pomocy skorowidza byłoby naprawdę trudne. Opracowałem dwa typy skorowidzów: Skorowidz alfabetyczny ogólny dotyczący wszystkich 28 KD, zawierający dane osobowe (a więc strona lewa KD) głównych lokatorów oraz ich żon, pracowników sezonowych oraz występujących na stronie osób o nazwisku innym niż główny lokator. Ponieważ nazwiska jak i imiona były wpisywane różnie, dla potrzeb skorowidza wprowadziłem dodatkowo dwie kolumny, kolumnę nazwiska przyjętego oraz kolumnę przyjętego imienia (w większości jest to imię w jęz.niemieckim). Dla ułatwienia wyszukiwania wprowadziłem tzw. kod wpisu określający precyzyjnie gdzie dany wpis się znajduje, np. kod KD Wielichowo 1851/441/01 dotyczy wpisu 1 na stronie 441 w KD Wielichowo 1851÷1881. Na chwilę obecną skorowidz ten zawiera 17 410 pozycji. Skorowidze stronicowe opracowane dla najstarszych KD. Skorowidze te zawierają wszystkie wpisy na danej stronie (lewej) i mają za zadanie ułatwienie wyszukiwania określonych osób na stronie (co nie zawsze jest takie proste). Proponuję, by po wyszukaniu w skorowidzu alfabetycznym ogólnym kodu wpisu ustalić czy dla danej księgi jest skorowidz stronicowy i w przypadku pozytywnym zapoznać się najpierw z układem wpisów na stronie, by później w KD odnaleźć interesujący Państwo wpis. Co do wpisów strony prawej mam nadzieję, że Państwo sobie z tym jakoś poradzą. Skorowidzów stronicowych jest w sumie 17.

2. KSIĘGI DUSZ

 • 05.        KD Dębsko          1885÷1893                KD_Debsko_1885.djvu
 • 06.        KD Dębsko          1893÷1902                KD_Debsko_1893.djvu
 • 12.        KD Łubnica          1865÷1884                KD_Lubnica_1865.djvu
 • 13.        KD Łubnica          1885÷1892                KD_Lubnica_1885.djvu
 • 14.        KD Łubnica          1893(rejestr)              KD_Lubnica_1893.djvu
 • 15.        KD Łubnica          1894÷1902                KD_Lubnica_1894.djvu
 • 24.        KD Ziemin           1847÷1860                KD_Ziemin_1847.djvu
 • 25.        KD Ziemin           1860÷1884                KD_Ziemin_1860.djvu
 • 26.        KD Ziemin           1884÷1892                KD_Ziemin_1884.djvu
 • 27.        KD Ziemin           1893÷1902                KD_Ziemin_1893.djvu
 • 28.        KD Ziemin-Dominium           1884÷1892        KD_ZiemDom_1884.djvu

3. SKOROWIDZE

 • 1.1.   Skorowidz alfabetyczny ogólny – cała parafia      
 •       A       B1      B2     B3      C       D1      D2       E        F       G1      G2
 •       H        I       J1      J2      K1      K2      K3      K4       L        Ł       M1
 •      M2     M3     M4    N1     N2      O       P1       P2      P3      R1       R2
 •       S1      S2       S3     S4       Ś        T        U       W1     W2      Z        Ż
 • 1.2.   Skorowidze stronicowe:
 • 1.2.01.          KD Augustowo    1853÷1867               SkorStrAUG_853
 • 1.2.02.          KD Augustowo    1867÷1884               SkorStrAUG_867
 • 1.2.03.          KD Dębsko          1885÷1893               SkorStrDEB_885
 • 1.2.04.          KD Gradowice      1847÷1861               SkorStrGRA_847
 • 1.2.05.          KD Gradowice      1885÷1893               SkorStrGRA_885
 • 1.2.06.          KD Gradowice-Dominium    1885÷1903      SkorStrGVL_885
 • 1.2.07.          KD Łubnica          1865÷1884               SkorStrLBN_865
 • 1.2.08.          KD Łubnica          1885÷1892               SkorStrLBN_885
 • 1.2.09.          KD Łubnica-Folwark            1884÷1892      SkorStrLVL_884
 • 1.2.10.          KD Trzcinica        1847÷1868               SkorStrTRC_847
 • 1.2.11.          KD Trzcinica        1868÷1885               SkorStrTRC_868
 • 1.2.12.          KD Wielichowo     1851÷1881              SkorStrWMS_851      
 • 1.2.13.          KD Wielichowo-Dominium   1885÷1892      SkorStrWVL_885
 • 1.2.14.          KD Ziemin           1847÷1860              SkorStrZMN_847
 • 1.2.15.          KD Ziemin           1860÷1884              SkorStrZMN_860
 • 1.2.16.          KD Ziemin           1884÷1892              SkorStrZMN_884
 • 1.2.17.          KD Ziemin-Dominium          1884÷1892      SkorStrZVL_884