Przyjête Przyjête Kod Nr Nr Ksiêgi dusz: Ca³a parafia Wielichowo Data Miejsce urodzenia
L.p. Nazwisko Imiê wpisu Bud. seel. Nazwisko Imiê urodzenia Miejscowoœæ Powiat Zaw./ Pokrew. Wyzn.
4540 Haase Dorothea KD Wielichowo 1851/480/15 140 1 Haase Dorothea 1836.00.11 Rostarzewo Magd. LU
4541 Haber Martin KD Wielichowo 1851/031/16 8   Haber Marcine 1852.00.11 Przytocki Schildberg Geselle RC
4542 Hadtka Hedwig KD Wielichowo 1851/162/21 45   Hadtka Hedwig 1840.00.11 Rakwitz Magd. RC
4543 Hadtka Victoria KD Trzcinica 1847/46/28 28   Hadtka Wiktorya 1824.00.11 Parzêczewo Kosten Dziefka RC
4544 Hadwiñska Anastasia KD ZiemDom 1884/67/16 23 1 Hadwiñska ? Anastasia 1874.02.17 Kluczewo Schmiegel Mädchen RC
4545 Haebel Anna KD Ziemin 1860/001/03 1 3 Haebel Anna Johanna 1804.00.11 Reisau ? Fraustadt a.2 Mutter LU
4546 Haendschke Anna KD Trzcinica 1868 /006 /17 1 2 Handschke Anna Marie 1850.02.06 Appelwitz ? Züllichau Frau RC
4547 Haendschke Dorothea KD Wielichowo 1851/234/01 72 1 Haendschke Anna Dorothea 1786.00.11 Wielichowo Einlieger LU
4548 Haendschke Dorothea KD Wielichowo 1851/440/05 129 1 Handschke Dorotyia 1786.00.11 Wielichowo Einlieger LU
4549 Haendschke Dorothea KD Wielichowo 1851/449/16 132 1 Handschke Dorothea 1786.00.11 Wielichowo Einlieger LU
4550 Haendschke Henriette KD Wielichowo 1851/027/08 7 4 Handschke Henriette 1825.00.11 Wielichowo a.2 Shwester LU
4551 Haendschke Henriette KD Wielichowo 1851/373/14 110   Hentschke Henriete 1825.00.11 Wielichowo Kosten Wyrobnica LU
4552 Haendschke Michael KD Trzcinica 1868 /006 /16 1 1 Handschke Michael 1843.09.09 Oczkowo ? Buk Schäfer RC
4553 Hahn Wilhelmine KD Wielichowo 1851/045/29 12   Hahn Wilhelmine 1843.00.11 Weitz Haul. Buk Magd. LU
4554 Hain Julius KD Wielichowo 1851/080/19 22 a 1 Hain Julius Müller LU
4555 Hain Treugott KD Gradowice 1847/46/07 20   Hain Treugott 1848.00.11 Rakwitz Bomst Junga LU
4556 Haladada Marianna KD Wielichowo 1851/099/16 26   Haladada ? Maria 1844.02.02 Faustynberg Magd. LU
4557 Haladuda Anna KD Gradowice 1885/075/08 1 Haladuda Anna geb.Paluch 1836.07.24 Dêbsko Schmiegel Arbeiter RC
4558 Halasz Antonina KD Ziemin 1860/073/07 21 3 Ha³asz Antonina 1864.00.11 Gnin Buk Tochter RC
4559 Halasz Antonina KD Gradowice 1894/073/07 24 6 Halasz Antonia 1877.07.23 S³ocin Graetz Dienstmädchen RC
4560 Halasz Barbara KD Gradowice 1885/205/02 1A 2 Halasz Barbara 1836.00.11 S³ocin Buk Frau RC
4561 Halasz Florentine KD Gradowice 1891/054/06 24 6 Halasz Florentina 1887.06.12 S³ocin Graetz Tochter RC
4562 Halasz Florentine KD Gradowice 1894/073/05 24 4 Halasz Florentina 1887.06.12 S³ocin Graetz Tochter RC
4563 Halasz Martin KD Gradowice 1885/205/01 1A 1 Halasz Martin 1840.00.11 S³ocin Buk Tagelöhner RC
4564 Halasz Regina KD Gradowice 1847/12/25 2   Halasz Regina 1838.00.11 Kobelnik Buk Magd. RC
4565 Halasz Vincent KD Gradowice 1894/042/15 12 1 Halasz Winzent 1880.03.26 S³ocin Graetz Schmiedlehrling RC
4566 Hampel Friedrich KD Ziemin 1847/01/01 1 1 Hampel Friedrich 1809.00.11 Tschirnau Guhrau Vogt LU
4567 Hampel Helena KD Ziemin 1847/01/02 1 2 Hampel Helena 1807.00.11 Heintzeborschen Guhrau Frau LU
4568 Hampel Helena KD Wielichowo 1851/222/04 69 1 Hampel Helena 1809.00.11 Heintzeborschen Guhrau ??? LU
4569 Hamrajczak Josepha KD Trzcinica 1847/39/14 25   Hamrayczak Józefa 1826.00.11 D¹browo Bomst Dziefka RC
4570 Hamrajczak Josepha KD Wielichowo 1851/267/11 83 1 Hamrajczak Jozefa 1826.00.11 D¹browo Magd. RC
4571 Hamrajczak Marianna KD Wielichowo 1851/364/16 108   Hamrayczak Marianna Josefa 1826.00.11 D¹browo Magd. RC
4572 Hamrol Hedwig KD Trzcinica 1847/13/04 6 2 Hamrol Hedwig 1845.00.11 Adolfowo Bomst Magd. RC
4573 Hamrol Hedwig KD Trzcinica 1868 /021 /03 6 3 Hamrol Hedwig 1845.00.11 Adolfowo Bomst Magd. RC
4574 Hamrol Hedwig KD Trzcinica 1868 /125 /01 60 1 Hamrol Hedwig 1845.00.11 Adolfowo Bomst Magd. RC
4575 Hamrol Wojciech KD WwoDom 1885/36/02 1c 1 Hamrol Adalbert 1870.04.17 Wroniawy Bomst Knecht RC
4576 Hamrol Wojciech KD WwoDom 1885/78/03 1 Hamrol Adalbert 1870.04.17 Wroniawy Bomst Knecht RC
4577 Hanarg ? R?? KD Wielichowo 1851/314/20 96   Hanarg ? R?? 1839.02.23 ??? Geselle RC
4578 Händel Boguslava KD Wielichowo 1851/342/07 104 2 Händel Boguslava 1835.04.09 Niepart Kroeben Frau LU
4579 Händel Boguslava KD Wielichowo 1851/417/19 124 2 Händel Boguslawa 1835.04.09 Niepart Kroben ¯ona LU
4580 Händel Gustav KD Wielichowo 1851/342/06 104 1 Händel Gustav 1835.03.15 Neustädtel Benthen ? Bäcker LU
4581 Händel Gustav KD Wielichowo 1851/417/18 124 1 Händel Gustav 1835.03.15 Neustadt Freistadr Piekarsz LU
4582 Handke Christiane KD Wielichowo 1851/026/14 7   Handke Christiana 1819.12.24 Trachenberg Magd. LU
4583 Handtke Elisabeth KD Wielichowo 1851/338/09 103 1 Handtke Elisabeth 1778.11.14 Rakwitz Bomst Frau LU
4584 Handtke Franz KD Wielichowo 1851/338/08 103 1 Handtke Franz 1779.09.12 Schlichtings Fraustadt Einlieger RC
4585 Hanisch Adam KD Trzcinica 1847/02/29 1 1 Hanisch Adam 1817.01.09 Gerlachowo Kroeben ??? LU
4586 Hanisch Susanna KD Trzcinica 1847/02/30 1 2 Hanisch Zusanna geb.??urgel ? 1814.00.00 Willschliau ? ??? Frau LU
4587 Hanke Carl KD Trzcinica 1847/33/31 23   Hanke Carl 1839.00.11 D. Poppen Kosten Parobek LU
4588 Hann Julianna KD Wielichowo 1851/024/19 6   Hann Julianna 1822.07.15 Wroniawy Bomst ???
4589 Hannichen Bertha KD Wielichowo 1851/024/05 6   Hannichen al.Pawel Bertha 1846.10.01 Sanberg Dziefczyna JE
4590 Hannick Joseph KD Augustowo 1885/14/08 4 1 Hannick Joseph 1876.03.18 Grätz Grätz Dienstjunga RC
4591 Hannick Joseph KD Augustowo 1892/09/10 4 4 Hannich Joseph 1876.03.18 Graetz Graetz Knecht RC
4592 Hantka Anastasia KD £ubnFolw 1884/19/08 1e 8 Hantka Anastasia 1813.00.11 £ubnica Kosten a.2 Mutter RC
4593 Hantka Anastasia KD £ubnica 1865/020/14 2 8 Hantka Anastasia ? 1813.00.11 Jano?? Fraustadt a.2 Mutter RC
4594 Hanysz Marianna KD Augustowo 1885/27/11 8 1 Hanysz Marianna 1875.07.23 Dambrowo Bomst Arbeitertoch. RC
4595 Hanyszek Anastasia KD Augustowo 1853/21/16 13 Hanyszek Anastasia geb.Aittes ? 1810.00.11 T³oki Bomst Frau RC
4596 Hanyszek Auguste KD Wielichowo 1851/167/16 46 Hanyszek Augusta geb.Figa³ 1835.00.11 Rostarzewo Frau RC
4597 Hanyszek Benedikt KD Augustowo 1853/21/15 13 1 Hanyszek Benedict 1800.00.11 Gr.Nelke Bomst Einlieger RC
4598 Hanyszek Benedikt KD Augustowo 1867/07/01 3 1 Hanyszek Benedict 1800.00.11 Gross Nelke Bomst Tagelöhner RC
4599 Hanyszek Catharina KD Augustowo 1853/21/17 13 2 Hanyszek Katharina 1810.00.11 Goœcieszyn Bomst Frau RC
4600 Hanyszek Johann KD Wielichowo 1851/167/15 46   Hanyszek Johann 1840.10.14 Ziegel?? Einlieger RC
4601 Hanyszek Rosalia KD Wielichowo 1851/047/16 13   Hanyseek Rosalia 1851.09.08 Reñsko Kosten Magd. RC
4602 Hañækowiak Agatha KD Augustowo 1867/06/06 3 2 Hañækowiak Agatha geb.Bednarz 1838.06.02 £ubnica Kosten Frau RC
4603 Hañækowiak Agatha KD £ubnica 1865/036/02 10 2 Hañækowiak Agatha geb.Bednarz 1838.06.02 £ubnica Kosten Frau RC
4604 Hañækowiak Agatha KD £ubnica 1865/110/07 55 2 Hañækowiak Agatha geb.Bednarz 1838.06.02 £ubnica Kosten Frau RC
4605 Hañækowiak Agatha KD £ubnica 1885/154/02 55 2 Hañækowiak Agatha geb.Bednarz 1838.06.02 £ubnica Kosten Frau RC
4606 Hañækowiak Agatha KD £ubnica 1893 /098 /02 55 2 Henækowiak Agatha geb.Bednarz 1838.06.02 £ubnica Schmiegel Frau RC
4607 Hañækowiak Agatha KD £ubnica 1894/104/02 55 2 Hañækowiak Agatha geb.Bednarz 1838.06.02 £ubnica Schmiegel Frau RC
4608 Hañækowiak Franz KD Augustowo 1867/06/05 3 1 Hañækowiak Franz 1840.00.11 Do³y Kosten Tagelöhner RC
4609 Hañækowiak Franz KD £ubnica 1865/036/01 10 1 Duszyñski al.Hañkowiak Franz 1840.00.11 Do³y Kosten Tagelöhner RC
4610 Hañækowiak Franz KD £ubnica 1865/110/06 55 1 Duczyñski al.Hañækowiak Franz 1840.00.11 Do³y Kosten Tagelöhner RC
4611 Hañækowiak Franz KD £ubnica 1885/154/01 55 1 Hanckowiak Franz 1840.00.11 Do³y Kosten Tagelöhner RC
4612 Hañækowiak Franz KD £ubnica 1893 /098 /01 55 1 Henækowiak Franz 1840.00.11 £ubnica Schmiegel Häusler RC
4613 Hañækowiak Franz KD £ubnica 1894/104/01 55 1 Hañækowiak Franz 1840.05.28 Do³y Kosten Häusler RC
4614 Hañækowiak Valentina KD Trzcinica 1893/063/18 33   Hañækowiak Walentina 1881.02.09 £ubnica Schmiegel Dienstmädchen RC
4615 Härtiz Anna KD Wielichowo 1851/057/27 15   Härtiz ? Anna ?  Rosina ? 1846.12.01 O. Rö??dorf Fraustadt Magd. LU
4616 Hartlieb Antonina KD Dêbsko 1893/41/14 31 2 Hartlieb Antonia geb.Arlet 1876.04.26 Josefin Bomst Frau RC
4617 Hartlieb Michael KD Dêbsko 1893/41/13 31 1 Hartlieb Michael 1877.09.21 Rakwitz Bomst Arbeiter RC
4618 Hartman Caroline KD Wielichowo 1851/330/05 100 2 Hartman Karolina 1834.02.26 Rensko Frau LU
4619 Hartman Edwald KD Wielichowo 1851/330/04 100 1 Hartman Edwald Adoplh 1826.02.28 Zurke Schmied?? LU
4620 Hartmann Friedrich KD Trzcinica 1885 /132 /16 44 1 Hartmann ? Friedrich 1873.10.25 Ujazd Schmiegel Hütejunge LU
4621 Hauff Carl KD Wielichowo 1851/045/01 12 1 Hauff Carl 1820.00.11 Feld?? LU
4622 Hauff Carl KD Wielichowo 1851/047/09 13 1 Hauf Karl 1820.00.11 Rawicz Felder?? LU
4623 Hauff Carl KD Wielichowo 1851/120/04 31 1 Hauff Carl 1820.00.11 ??? LU
4624 Hauff Carl KD Wielichowo 1851/279/01 86 1 Hauff Carl 1820.00.11 Ru?? ??? LU
4625 Hauff Carl KD Wielichowo 1851/299/22 92 1 Hauff Carl 1820.00.11 Rawicz Kröben Bezirks?? LU
4626 Hauff Carl KD Wielichowo 1851/331/03 100 1 Hauff Carl 1820.00.11 Rawicz Kroeben Bezirksfeld?? LU
4627 Hauff Carl KD Wielichowo 1851/339/04 103 1 Hauff Carl 1820.00.11 Feldgebel LU
4628 Hauff Ernestine KD Wielichowo 1851/045/02 12 2 Hauff Ernstine 1833.02.11 Konotop Frau LU
4629 Hauff Ernestine KD Wielichowo 1851/120/05 31 2 Hauff Ernstyne 1833.02.11 Kosten Frau LU
4630 Hauff Ernestine KD Wielichowo 1851/279/02 86 2 Hauff Ernstina 1833.02.11 Schlave LU
4631 Hauff Ernestine KD Wielichowo 1851/299/23 92 2 Hauff Ernstine 1833.02.11 Slawe Frau LU
4632 Hauff Ernestine KD Wielichowo 1851/331/04 100 2 Hauff Ernstina 1833.02.11 Slawe Frau LU
4633 Hauff Ernestine KD Wielichowo 1851/339/05 103 2 Hauff Ernstine 1833.02.11 Slawe Frau LU
4634 Hauff Ernestine KD Wielichowo 1851/047/10 13 2 Hauf Ernstine 1833.02.12 Schlawe Frau LU
4635 Hauff Robert KD Wielichowo 1851/310/19 95   Hauf ? Robert 1846.00.11 Wollstein Geselle LU
4636 Hauschild Heinrich KD Ziemin 1893/108/07   Hauschild Heinrich 1868.11.24 Harde ? Harde ? ??? RC
4637 Haush ? Bertha KD Wielichowo 1851/098/31 26   Haush ? Bertha 1846.02.21 Tarnowo Mädchen RC
4638 Haush ? Bertha KD Wielichowo 1851/099/23 26   Haush ? Bertha Tarnowo Magd. LU
4639 Hausler Amalie KD £ubnica 1865/002/12 2 Hausler Amalie Karoline geb.Hoffmann 1842.10.10 Pruszkowo Kosten Frau LU
4640 Hausler Amalie KD Trzcinica 1868 /006 /02 1 2 Hausler Amelie Karoline geb.Hoffmann 1842.10.10 Pruszkowo Kosten Frau LU
4641 Hausler Anna KD Trzcinica 1847/02/13 1 2 Haeusler Anna Rosina geb.Wiesner 1827.00.00 Pol.Jeseritz Kosten Frau LU
4642 Hausler Anna KD Trzcinica 1847/62/16 39 2 Hausler Anna Rosina geb.Wiesner 1827.00.11 Pol.Jeseritz Kosten Frau LU
4643 Hausler George KD Trzcinica 1847/02/12 1 1 Haeusler George 1817.00.11 Pol.Jeseritz Kosten Schäferknecht LU
4644 Hausler George KD Trzcinica 1847/62/15 39 1 Hausler George 1817.00.11 Pol.Jeseritz Kosten ??? LU
4645 Hausler George KD £ubnica 1865/002/11 1 Hausler Georg 1821.00.11 P.Jeseritz Kosten ??? LU
4646 Hausler George KD Trzcinica 1868 /006 /01 1 1 Hausler George 1821.00.11 Jeseritz Kosten Schäferknecht LU
4647 Hausler Johanne KD Trzcinica 1868 /093 /16 44 1 Hausler Joh. Amilie 1852.05.12 Reñsko Kosten Magd. LU
4648 Hausler Johanne KD Trzcinica 1868 /093 /27 44 1 Hausler Joh. Amilie 1852.05.12 Reñsko Kosten Magd. LU
4649 Hauza Apolonia KD Ziemin 1847/27/20 11   Hausa Apolonia Magd. RC
4650 Hauza Casimir KD Ziemin 1847/23/29 8   Hausa Kasimir 1830.00.11 £ubnica Knecht RC
4651 Hauza Casimir KD Ziemin 1847/33/18 17   Hausa Kasimir 1830.02.01 £ubnica Kosten Knecht RC
4652 Hauza Casper KD Ziemin 1860/064/02 19 2 Hauza Kasper 1827.01.08 £ubnica Kosten Knecht RC
4653 Hauza Casper KD Wielichowo 1851/186/19 54 1 Hauza Kasper 1837.01.01 £ubnica Kosten Knecht RC
4654 Hauza Casper KD Ziemin 1847/19/18 5   Hauza Kasper 1837.01.01 £ubnica Kosten Knecht RC
4655 Hauza Casper KD Ziemin 1860/003/26 1 25 Hauza Kasper 1837.01.01 £ubnica Kosten Knecht RC
4656 Hauza Casper KD Ziemin 1860/013/05 3 5 Hauza Kasper 1837.01.01 £ubnica Kosten Knecht RC
4657 Hauza Casper KD Ziemin 1860/020/16 5   Hauza Kasper 1837.01.01 £ubnica Kosten Knecht RC
4658 Hauza Casper KD Ziemin 1860/047/04 12 4 Hauza Kasper 1837.01.01 £ubnica Kosten Knecht RC
4659 Hauza Casper KD Ziemin 1860/003/11 1 11 Hauza Kasper 1837.01.04 £ubnica Kosten Knecht RC
4660 Hauza Casper KD Ziemin 1860/054/12 16   Hauza Kasper 1837.01.xx £ubnica Kosten Knecht RC
4661 Hauza Casper KD Gradowice 1847/38/26 17   Hausa Kasper 1839.00.11 Ziemin Kosten Hlopak RC
4662 Hauza Casper KD Wielichowo 1851/186/26 54 1 Hausza Kasper 1839.01.01 Ziemin Kosten Junga RC
4663 Hauza Magdalena KD Ziemin 1847/29/26 13   Hausa Magdalena 1817.00.00 £ubnica Kosten Magd. RC
4664 Hauza Magdalena KD Ziemin 1847/19/24 5   Hausa Magdalena 1839.00.00 Ziemin Kosten Dziefka RC
4665 Hauza Magdalena KD Ziemin 1847/29/19 13   Hausa Magdalena Ziemin Kosten Magd. RC
4666 Hauza Valentin KD £ubnica 1865/058/02 20 2 Hausa Valentin 1822.02.15 £ubnica Kosten Wirth RC
4667 Hauza Valentin KD Ziemin 1847/14/07 2   Hauza Walenty 1824.01.11 Parobek RC
4668 Hawgot ? Marianna KD Wielichowo 1851/446/35 132 Hawgot ? Marianna 1838.00.11 Robsitz ? ??? Frau RC
4669 Hawgot ? Vincent KD Wielichowo 1851/446/34 132   Hawgot ? Vincent 1826.00.11 Schvidnica ? Einlieger RC
4670 Hecht Amalie KD Wielichowo 1851/208/13 62 2 Hecht Amalie 1811.00.11 Kosten Frau LU
4671 Hecht Amalie KD Wielichowo 1851/009/10 2 2 Hecht Amalie 1818.00.11 Frau LU
4672 Hecht Amalie KD Wielichowo 1851/115/19 30 b 2 Hecht Amolie 1818.00.11 Wielichowo Frau LU
4673 Hecht Amalie KD Wielichowo 1851/120/02 31 2 Hecht Amalie 1818.00.11 Frau LU
4674 Hecht Amalie KD Wielichowo 1851/164/02 45 2 Hecht Amalie 1818.00.11 Wielichowo Kosten Frau LU
4675 Hecht Amalie KD Wielichowo 1851/191/06 56 2 Hecht Amale 1818.00.11 Wielichowo ¯ona LU
4676 Hecht Louis KD Wielichowo 1851/009/09 2 1 Hecht Louis 1819.00.11 Kosten Tischler LU
4677 Hecht Louis KD Wielichowo 1851/115/18 30 b 1 Hecht Louis 1819.00.11 Kosten Tischler LU
4678 Hecht Louis KD Wielichowo 1851/120/01 31 1 Hecht Loui 1819.00.11 Kosten Tischler LU
4679 Hecht Louis KD Wielichowo 1851/164/01 45 1 Hecht Louis 1819.00.11 Kosten Tishler LU
4680 Hecht Louis KD Wielichowo 1851/191/05 56 1 Hecht Louis 1819.00.11 Kosten Wyrobnik LU
4681 Hecht Louis KD Wielichowo 1851/208/12 62 1 Hecht Louis 1819.00.11 Kosten Tischler LU
4682 Heider Antonina KD Trzcinica 1847/02/08 1 2 Heider Antonina 1823.00.11 Kamieniec Kosten Frau LU
4683 Heider Antonina KD Trzcinica 1847/03/12 1 2 Heider Antonina 1823.00.11 Parzêczewo Kosten Frau RC
4684 Heider Antonina KD Trzcinica 1847/04/02 Heider Antonina 1823.00.11 Parzêczewo Kosten Frau RC
4685 Heider Antonina KD Ziemin 1847/05/17 1 2 Heider Antonia 1823.00.11 Parzêczewo Kosten ¯ona LU
4686 Heider Samuel KD Trzcinica 1847/02/07 1 1 Heider Samuel 1819.06.01 Feuerstein Fraustadt ??? LU
4687 Heider Samuel KD Trzcinica 1847/03/11 1 1 Heider Samuel 1819.06.01 Neu Kramzig Bomst Vagdt LU
4688 Heider Samuel KD Trzcinica 1847/04/01   Heider Samuel 1819.06.01 Neu Kramzig Bomst Vogt LU
4689 Heider Samuel KD Ziemin 1847/05/16 1 1 Heider Samuel 1819.06.01 Neu Kramzig Bomst Wodarz LU
4690 Heidermann Francisca KD Wielichowo 1851/497/31 144 Heidermann Franziska geb.Bartkowiak 1830.00.11 Frau RC
4691 Heidermann Francisca KD £ubnica 1885/145/02 52 2 Heidermann Franziska [ geb.Bartkowiak ] 1837.00.11 £ubnica Frau RC
4692 Heidermann Francisca KD £ubnica 1893 /053 /02 31 Heidermann Franziska geb.Bartkowiak 1837.00.11 £ubnica Schmiegel Frau RC
4693 Heidermann Francisca KD £ubnica 1894/058/02 31 1 Heidermann Franziska geb.Bartkowiak 1837.00.11 £ubnica Schmiegel Frau RC
4694 Heidermann Magdalena KD Wielichowo 1851/009/21 2 1 Heidermann Magdalena 1808.00.11 Wielichowo Kosten Wittwin ? RC
4695 Heidermann Magdalena KD Wielichowo 1851/019/05 5 a 1 Heydermann Magdalena 1808.00.11 Wielichowo Einlieger RC
4696 Heidermann Magdalena KD Wielichowo 1851/129/03 33 1 Heydermann Magdalena 1808.00.11 Wielichowo ??? RC
4697 Heidermann Magdalena KD Wielichowo 1851/239/01 72 b 1 Haydermann Magdalena 1808.00.11 Wielichowo Kosten Wyrobnica RC
4698 Heidermann Magdalena KD Wielichowo 1851/290/01 90 1 Heydermann Magdalena 1808.00.11 Wielichowo Einlieger RC
4699 Heidermann Magdalena KD Wielichowo 1851/297/19 91 1 Heidermann Magdalena 1808.00.11 Wielichowo Kosten Wittwe RC
4700 Heidermann Magdalena KD Wielichowo 1851/434/10 128 1 Heydermann Magdalena 1808.00.11 Wielichowo Einlieger RC
4701 Heidermann Magdalena KD Wielichowo 1851/435/17 128   Heidermann Magdalena 1808.00.11 Wielichowo Einlieger RC
4702 Heidermann Michalina KD Wielichowo 1851/028/18 7 1 Heydermann Michalina 1842.00.11 Wielichowo Magd. RC
4703 Heidermann Michalina KD Wielichowo 1851/172/21 47 1 Heydermann Michalina 1842.00.11 Wielichowo Kosten Mädchen RC
4704 Heidermann Michalina KD Wielichowo 1851/311/18 95 1 Heydermann Michalina 1842.00.11 Wielichowo Magd. RC
4705 Heidermann Theodor KD Wielichowo 1851/497/30 144   Heidermann Theodor 1835.00.11 Wielichowo Einlieger RC
4706 Heidermann Theodor KD £ubnica 1885/145/01 52 1 Heidermann Theodor 1837.00.11 Wielichowo Kosten Tagelöhner RC
4707 Heidermann Theodor KD £ubnica 1893 /053 /01 31 1 Heidermann Theodor 1837.00.11 Wielichowo Schmiegel Arbeiter RC
4708 Heidermann Theodor KD Trzcinica 1847/39/15 25   Heidermann Theodor 1838.00.11 Wielichowo Kosten Junga RC
4709 Heidermann Theodor KD £ubnica 1894/058/01 31 1 Heidermann Theodor 1838.12.08 Wielichowo Schmiegel Arbeiter RC
4710 Heidermann Theodor KD Wielichowo 1851/155/22 42 1 Heydermann Teodor 1840.00.11 Wielichowo Junga RC
4711 Heidermann Theodor KD Wielichowo 1851/319/21 96   Heydermann ? [udarta karta, pp.Wawrzyn Teodor ] 1840.12.05 Wielichowo Junga RC
4712 Heidermann Wawrzyn KD Wielichowo 1851/186/25 54 1 Higerowski Wawrzyn 1840.00.11 Wielichowo Junga RC
4713 Heike Emma KD Wielichowo 1851/351/02 106 Heike Ema [ geb.Bothe ] 1852.10.19 Gr. Nelke Frau LU
4714 Heike Hermann KD Wielichowo 1851/351/01 106   Heike Hermann 1854.10.14 Wollstein Gastwirth LU
4715 Heilig Gotthard KD Wielichowo 1851/046/14 12   Heilig Gothard ? 1853.11.13 Tarnowo Geselle LU
4716 Heimann Johann KD Wielichowo 1851/027/21 7   Heimann Johann Friedrich ? 1818.00.11 S?? Buk ? Einlieger LU
4717 Heimann Johanne KD Wielichowo 1851/027/22 7 Heimann Johana ??? 1808.00.11 Gloden Frau LU
4718 Hein Elisabeth KD Trzcinica 1847/06/24 2 Hein Elisabeth 1839.02.23 Daembitsch Fraustadt ¯ona LU
4719 Hein Johann KD Trzcinica 1847/06/23 1 Hein Jochan Gottlieb 1832.10.14 Schaniderbek ? Fraustadt Wyrobnik LU
4720 Hein?? Simon KD Wielichowo 1851/107/24 29   Hein?? Simon ? 1851.12.07 Sch?? Geselle LU
4721 Hein?? Simon KD Wielichowo 1851/107/27 29   Hein?? Simon ? Tarnowo Lehrling LU
4722 Heing Marianna KD WwoDom 1892/02/02 1 2 Heing Marie 1872.12.21 Rangendorf Stubenmädchen RC
4723 Heinrich Adolph KD Wielichowo 1851/352/22 106   Heinrich Adolph Johann 1838.04.09 Wielichowo Kosten Gastwirth LU
4724 Heinrich Alexander KD Wielichowo 1851/352/02 106 1 Heinrich Alexander 1809.00.11 Zeger Gastwirth LU
4725 Heinrich Alvire KD Wielichowo 1851/063/20 16   Heinrich Alvine 1836.08.03 Wielichowo Wittwe LU
4726 Heinrich Alvire KD Wielichowo 1851/324/05 98   Heinrich Alvire 1839.00.11 Wielichowo Kosten Einlieger LU
4727 Heinrich Amalie KD Wielichowo 1851/340/02 103 Heinrich Amalia geb.Goksch 1833.00.11 Schmiegel Frau LU
4728 Heinrich Bertha KD Wielichowo 1851/352/23 106 Heinrich Berta geb.Grun?? 1843.11.24 Obra Frau LU
4729 Heinrich Carl KD Wielichowo 1851/017/11 4 1 Heinrich Carl 1838.09.06 Schmiegiel Lehrling LU
4730 Heinrich Carl  KD Wielichowo 1851/356/01 106   Heinrich Karl Theodor Ferdinand 1848.05.?? Wielichowo Müller LU
4731 Heinrich Ernestine KD Wielichowo 1851/356/02 106 Heinrich Ernstine geb.Friedenberger Jablone Frau LU
4732 Heinrich Ernestine KD Wielichowo 1851/441/15 130 2 Heinrich Erstine [ geb.Friedenberger ] ??? Frau LU
4733 Heinrich Gottlieb KD Wielichowo 1851/103/01 28   Heinrich Gottlieb Kuœlin Buk ??? LU
4734 Heinrich Julius KD Wielichowo 1851/340/01 103 1 Heinrich Julius 1832.00.11 Wielichowo Kosten Bäcker LU
4735 Heinrich Pauline KD Wielichowo 1851/103/02 28 Heinrich Paulina ? Bertha 1846.00.11 Tarnowo Frau LU
4736 Heinrich Theodor KD Wielichowo 1851/441/14 130 1 Heinrich Theodor 1848.03.18 Wielichowo Müller LU
4737 Heinze Emilie KD Wielichowo 1851/040/18 11 Heinze Emilie 1849.07.10 Biernatki Schrimm Frau LU
4738 Heinze Franz KD Ziemin 1893/115/01 31 1 Heinze Franz 1866.01.24 Gr.Lissen Fraustadt Lehrer RC
4739 Heinze Helena KD Ziemin 1893/115/06 31 1 Hei(n)ze Helena 1832.09.11 Neugut Fraustadt a.1 Mutter RC
4740 Heinze Helena KD Ziemin 1893/115/02 31 2 Heinze Helena [ geb.Grass ] 1867.12.20 Schokken Wongrowitz Frau RC
4741 Heinze Rudolph KD Wielichowo 1851/040/17 11   Heinze Rudolph 1842.03.08 Racot Kosten Kanalanpfleger LU
4742 Hell Johann KD Trzcinica 1847/08/14 2 1 Hell Johann 1763.06.05 Filehne Bremberg Auszügler LU
4743 Hellert ??? KD Wielichowo 1851/024/22 6   Hellert ??? 186?.00.00 Rostaszewo Magd. LU
4744 Hellmeih Heinrich KD Wielichowo 1851/291/34 90 2 Hellmeih Hainrich 1832.00.11 Buk Geselle LU
4745 Hellwig Helena KD Wielichowo 1851/314/08 96 Hellwig Helena 1803.00.11 Kebenitz ? Frau LU
4746 Hellwig Helena  KD Wielichowo 1851/301/08 92 2 Hellwig Hellene 1803.00.11 Lebensig Freistadt Frau LU
4747 Hellwig Helena  KD Wielichowo 1851/347/02 105 2 Helvig Helene 1803.00.11 Lebensig Freistadt Frau LU
4748 Hellwig Johann KD Wielichowo 1851/301/07 92 1 Hellwig Johann 1793.00.11 Lebensig Freistadt Gasthofbesitz LU
4749 Hellwig Johann KD Wielichowo 1851/347/01 105 1 Helvig Johann 1793.00.11 Lebensig Freistadt Gasthofpächter LU
4750 Hellwig Johann KD Ziemin 1847/42/18 23 1 Hellwig Johann 1793.08.01 Koelmschen ? Freistadt Schenker LU
4751 Hellwig Johann KD Wielichowo 1851/314/07 96   Hellwig Johann 1797.00.11 Kebenitz ? ??? LU
4752 Hellwig Johanne KD Ziemin 1847/42/19 23 2 Hellwig Johanna Eleonore 1802.10.06 Koelmschen ? Freistadt Frau LU
4753 Henckhe Heinrich KD Wielichowo 1851/425/17 126 2 Henckhe Henryi?? 1825.00.11 Wielichowo Einlieger LU
4754 Henckhe Johanne KD Wielichowo 1851/425/16 126 1 Henckhe Johane Wjlhemine 1851.00.11 Wielichowo Kosten Einlieger LU
4755 Henke August KD Ziemin 1847/04/02 1   Henke August 1821.06.16 T?? Birnbaum Vogdt LU
4756 Henke Josepha KD Ziemin 1847/04/03 1 Henke Josefin ? ??? 1822.05.11 J?? Birnbaum Frau LU
4757 Henrikke August KD Wielichowo 1851/368/36 109   Henrikke August 1832.06.02 Wielichowo ??? LU
4758 Henschke Franz KD £ubnica 1885/026/03 10 1 Henschke Franz 1833.00.11 Konojad Kosten Arbeiter RC
4759 Herdasmuar Michalina KD Wielichowo 1851/117/21 31 1 Herdasmuar ? Michalina 1842.04.16 Trzcinica Magd. RC
4760 Herkt Caroline KD Wielichowo 1851/344/13 105   Herkt Karoline ? 1839.00.11 Wielichowo Magd. LU
4761 Herkt Dorothea KD Wielichowo 1851/405/01 120 1 Herkt Dorothea 1807.00.11 Ratay Häusler LU
4762 Herkt Dorothea KD Wielichowo 1851/404/16 119   Herbst [ raczej p.byæ - Herkt ] Dorothea 1808.12.xx Schwiegermutter LU
4763 Herkt Ernestine KD Wielichowo 1851/344/20 105 1 Herkt Ernstine 1836.11.05 Wielichowo Kosten Magd. RC
4764 Herkt Ernestine KD Wielichowo 1851/345/10 105 1 Herkt Ernstine 1836.11.06 Wielichowo Kosten Magd. LU
4765 Herkt Heinrich KD Wielichowo 1851/405/13 120   Herkt Heinrich 1834.05.10 Wielichowo ??? LU
4766 Herkt Julianna KD Wielichowo 1851/405/14 120 Herkt Julianna geb.Bierwagen 1841.10.05 Reñsko Frau LU
4767 Herkt Louise KD Augustowo 1885/27/09 8 1 Herkt Luise 1848.01.20 Rostarzewo Bomst Magd. RC
4768 Herkt Marianna KD Wielichowo 1851/067/10 17 b   Herkt Marie 1868.02.09 Wielichowo Stieftochter LU
4769 Hermann Beathe KD Wielichowo 1851/009/15 2 1 Herman Beata 1825.00.11 Frau LU
4770 Hermann Beathe KD Wielichowo 1851/006/05 2 2 Hermann Beata 1825.02.14 Kotusz Kosten Frau LU
4771 Hermann Beathe KD Wielichowo 1851/364/19 108   Herman Beata 1825.02.19 Kotusz Kosten Wyrobnica LU
4772 Hermann Beathe KD Wielichowo 1851/373/18 110   Herman Beate 1828.00.11 Kotusz Kosten Wyrobnica LU
4773 Hermann Beathe KD Wielichowo 1851/051/05 14 Hermann Beate Kotusz Wittwe LU
4774 Hermann Gottfried KD Wielichowo 1851/006/04 2 1 Hermann Gottfried 1817.00.11 Schwarz Haul. Buk Tagelöhner LU
4775 Hermann Raphael KD Wielichowo 1851/280/25 87   Hermann Raphael ? Lehrling LU
4776 Herrmann Julianna KD Trzcinica 1847/52/22 32   Herrmann Julianna 1840.00.11 Doctorowo Buk Magd. RC
4777 Herrmann Julianna KD Trzcinica 1847/53/04 32   Hermann Julianna 1841.00.11 Doktorowo Buk Dziefka LU
4778 Herrmann Otto KD Wielichowo 1851/021/25 5 b   Herrmann Otto 1860.03.12 Rakwitz Lehrling LU
4779 Herrnann Beathe KD Wielichowo 1851/027/20 7   Herrnann Beate 1825.00.11 Kotusz Kosten Wyrobnica LU
4780 Herut Bonawentura KD Wielichowo 1851/291/32 90 1 Herut Bonaventura Graetz Geselle RC
4781 Herut Bonawentura KD Wielichowo 1851/292/07 90   Herut Bonaventura Graetz Tischler ? RC
4782 Herzog Eleonore KD Wielichowo 1851/229/01 72   Herzog Eleonora 1850.00.00 ??klin Haul. Bomst Mädchen LU
4783 Hetman Balbina KD Wielichowo 1851/211/06 64 Hettmann Balbina [ geb.Górecka ] 1849.00.11 Wielichowo Frau RC
4784 Hetman Balbina KD Wielichowo 1851/298/15 91 Hettmann Balbina geb.Górecka 1849.00.11 Wielichowo Frau RC
4785 Hetman Stanislaus KD Wielichowo 1851/087/28 23   Hettmann Stanislaus 1847.05.18 P³astowo Kosten Geselle RC
4786 Hetman Stanislaus KD Wielichowo 1851/211/05 64   Hettmann Stanislaus 1847.05.18 R¹bin Kosten Schuhmacher RC
4787 Hetman Stanislaus KD Wielichowo 1851/298/14 91   Hettmann Stanislaus 1847.05.18 Rombin Kosten Schuhmacher RC
4788 Hetmañski Anna KD ZiemDom 1884/67/14 23   Hetmañski Anna ??? RC
4789 Heydt Hedwig KD Gradowice 1885/169/02 60 2 Heydt Hedwig geb.Piechota 1859.10.05 Gradowice Kosten Frau RC
4790 Heydt Hedwig KD Gradowice 1894/178/02 60 2 Heydt Hedwig geb.Piechota 1859.10.05 Gradowice Schmiegel Frau RC
4791 Heydt Hedwig KD Gradowice 1891/138/02 60 2 Heydt Hedwig geb.Piechota 1859.10.xx Gradowice Schmiegel Frau RC
4792 Heydt Johann KD Wielichowo 1851/483/12 141 a   Hayt Johann 1839.00.11 Wioska Bomst Knecht LU
4793 Heydt Peter KD Gradowice 1885/169/01 60 1 Heydt Peter 1859.06.25 Wioska Bomst Arbeiter RC
4794 Heydt Peter KD Gradowice 1894/178/01 60 1 Heydt Peter 1859.06.25 Wioska Bomst Arbeiter RC
4795 Heydt Peter KD Gradowice 1891/138/01 60 1 Heydt Peter 1859.06.xx Wioska Bomst Arbeiter RC
4796 Heyn Gottlieb KD Ziemin 1847/41/25 22   Heyn Gottlieb 1826.00.11 Junga LU
4797 Heyt Francisca KD GradDom 1885/28/07 1   Heyt Franziska ???
4798 Heyt Ignatz KD GradDom 1885/28/08 1   Heyt Ignatz ???
4799 Heyt Marianna KD £ubnica 1865/044/07 14 7 Heyt Marianna 1848.00.11 GoŸdzichowo Kosten Magd. RC
4800 Heyt Martiana KD £ubnica 1865/028/11 6 12 Heyt Marcianna 1848.00.11 GoŸdzichowo Kosten Magd. RC
4801 Heyworszt Michael KD Wielichowo 1851/283/02 88 2 Haywusch Michael 1842.09.21 Boszkowo Kosten Lehrling RC
4802 Heyworszt Michael KD Wielichowo 1851/105/25 28   Heyworszt Michal 1842.09.29 Boczkowo Kosten Uczyn RC
4803 Heyworszt Michael KD Wielichowo 1851/105/26 28   Heywusch Michael 1842.09.29 Boszkowo Kosten ??? RC
4804 Heyworszt Michael KD Wielichowo 1851/108/23 29 2 Heiwuzoh Michael 1842.09.29 Boszkowo Kosten Lehrling RC
4805 Heyworszt Michael KD Wielichowo 1851/208/28 62   Heyworszt Michal 1842.09.29 Boszkowo Kosten Czeladnik RC
4806 Hinspeter Carl KD Wielichowo 1851/339/07 103 1 Hinspeter Karl 1829.08.23 Bielefeld Bau?? RC
4807 Hinspeter Carl  KD Wielichowo 1851/300/09 92   Hingpeter Carl Anton 1829.08.23 Bielefeldt ??? RC
4808 Hirsch Carl KD Gradowice 1847/76/17 47 1 Hirsch Carl 1821.01.21 Podgradowice Bomst ??? LU
4809 Hirsch Carl KD Gradowice 1847/77/01 47 1 Hirsch Carl 1821.01.21 Podgradowice Bomst Müller LU
4810 Hirsch Dienegott KD Wielichowo 1851/356/09 106   Hirsch Diengott ? 1851.07.19 Puszczykowo H. Müll.Geselle LU
4811 Hirsch Marianna KD Gradowice 1847/76/18 47 2 Hirsch Maria geb.Annerbacher 1826.10.15 Bojanowo Kroeben Frau LU
4812 Hirsch Marianna KD Gradowice 1847/77/02 47 2 Hirsch Maria geb.Annerbacher 1826.10.15 Bojanowo Kroeben Frau LU
4813 Hirsch Paul KD Trzcinica 1893/091/08 44 8 Hirsch Paul 1875.10.16 Podgradowice Bomst Nefte LU
4814 Hirsch Rosalia KD Wielichowo 1851/024/07 6   Hirsch Rosalka ? 1840.00.11 Schwering Magd. JE
4815 Hoberski Wojciech KD Wielichowo 1851/483/05 141 a 1 Hoberski Wojciech 1843.04.03 Blocko Bomst Knecht RC
4816 Hoffmann Ambrosius KD Trzcinica 1847/44/08 27   Hoffmann Ambrosius ? 1846.05.12 Pora¿yn Buk Geselle RC
4817 Hoffmann Andreas KD Wielichowo 1851/249/01 78 1 Hoffmann Andreas 1794.00.11 Szczepowice Schmidt RC
4818 Hoffmann Andreas KD Wielichowo 1851/477/01 140 1 Hoffmann Andreas 1808.00.11 Schlawe Gurau I?? LU
4819 Hoffmann Andreas KD Ziemin 1860/100/14 28 1 Hoffmann Andreas 1808.04.01 Schlauke Guhrau Tagelöhner LU
4820 Hoffmann Andreas KD WwoDom 1892/25/01 1 Hoffmann Andreas 1836.00.11 Kotowo Arbeiter RC
4821 Hoffmann Andreas KD WwoDom 1885/33/10 1c 1 Hoffmann Andreas 1838.00.11 Kotowo Buk Arbeiter RC
4822 Hoffmann Anna KD Wielichowo 1851/240/21 72 b Hoffmann Anna Elisabeth 1829.04.03 Margenobern ? Freistadt Frau LU
4823 Hoffmann Anna KD Wielichowo 1851/403/11 119 Hoffmann Anna Elisabeth 1829.04.03 Morgenstern Freistadt Frau LU
4824 Hoffmann Anna KD Ziemin 1893/106/03 3 Hoffmann Anna 1884.01.02 Ziemin Schmiegel Tochter RC
4825 Hoffmann Antonina KD Wielichowo 1851/080/13 22 a 1 Hoffmann Antonie 1822.00.11 Ratay Bomst Magd. RC
4826 Hoffmann Antonina KD Wielichowo 1851/081/16 22 a 1 Hoffmann Antonina 1822.00.11 Rathay Bomst Magd. RC
4827 Hoffmann Antonina KD Wielichowo 1851/122/29 32   Hoffmann Antonina 1822.00.11 Rattay Bomst Magd. RC
4828 Hoffmann Antonina KD Wielichowo 1851/390/12 115 a   Hoffmann Antonina 1822.00.11 Rattay Bomst Magd. RC
4829 Hoffmann Antonina KD Wielichowo 1851/247/12 77   Hoffmann Antonina 1828.00.11 Rattay Bomst Magd. RC
4830 Hoffmann Apolonia KD WwoDom 1892/25/02 2 Hoffmann Apolonia geb.Wojtkowiak 1848.00.00 Wroniawy Bomst Frau RC
4831 Hoffmann Apolonia KD WwoDom 1885/33/11 1c 2 Hoffmann Apolonia geb.Wojtkowiak 1848.00.11 Wroniawy Bomst Frau RC
4832 Hoffmann August KD Wielichowo 1851/131/25 34 1 Hoffmann August RC
4833 Hoffmann Auguste KD Ziemin 1893/106/04 4 Hoffmann Auguste geb.Pohl 1818.03.12 Wohlau Schmiegel a.1 Mutter RC
4834 Hoffmann Auguste KD ZiemDom 1884/61/05 21 5 Hoffmann Auguste geb.Pohl 1818.03.12 Wohlau a.1 Mutter RC
4835 Hoffmann Auguste KD Ziemin 1860/100/15 28 2 Hoffmann Auguste geb.Pohl 1818.12.03 Wohlau Frau LU
4836 Hoffmann Auguste KD Gradowice 1847/77/31 47   Hoffmann Augusta 1838.00.11 Kreben ??? Magd. ???
4837 Hoffmann Beathe KD Wielichowo 1851/164/07 45   Hoffmann Beata 1822.00.11 Œniaty a.2 Tochter LU
4838 Hoffmann Beathe KD Wielichowo 1851/023/19 6   Hoffmann Beate 1822.06.24 Œniaty Kosten Magd. LU
4839 Hoffmann Carl KD Wielichowo 1851/495/01 143   Hoffmann Carl 1835.00.11 Wielichowo Kowal RC
4840 Hoffmann Caroline KD £ubnica 1865/031/02 8 2 Hoffmann Ernstine geb.Niezalke 1839.11.21 £ubnica Kosten Frau LU
4841 Hoffmann Dorothea KD Wielichowo 1851/331/08 100 2 Hoffmann Dorothea geb.Laube 1828.07.20 Kolzig ? Grünberg Frau LU
4842 Hoffmann Dorothea KD Wielichowo 1851/378/10 111 2 Hoffman Dorothie urod.Laube 1828.07.20 Kolczyg Grinberg ¯ona LU
4843 Hoffmann Eduard KD £ubnica 1865/032/05 8 5 Hoffmann Eduard 1851.09.19 Podgradowice Bomst Junga LU
4844 Hoffmann Ernestine KD Wielichowo 1851/354/22 106   Hoffmann Ernstine 1848.00.11 Obra Magd. LU
4845 Hoffmann Ferdinand KD Trzcinica 1868 /081 /15 38 1 Hoffmann Ferdinand 1842.05.28 Schmiegel Kosten Schm.geselle RC
4846 Hoffmann Francisca KD Wielichowo 1851/495/02 143 Hoffmann Francisca geb.Mi³oœ 1844.00.11 Trzcinica Frau RC
4847 Hoffmann Franz KD Wielichowo 1851/249/21 78 1 Hoffmann Franz 1827.00.11 Wielichowo Kosten Schmidt RC
4848 Hoffmann Franz KD Wielichowo 1851/078/05 21   Hoffmann Franz 1864.00.11 Wielichowo Lehrling RC
4849 Hoffmann Franz KD Trzcinica 1868 /101 /05 47 5 Hoffmann Franz 1864.09.30 Wielichowo Kosten Junga RC
4850 Hoffmann Gottfried KD Wielichowo 1851/510/01 151   Hoffmann Gottfried 1827.00.11 Grunwald Grunberg Töpfer LU
4851 Hoffmann Gottfried KD £ubnica 1865/031/01 8 1 Hoffmann Gottfried 1832.10.30 Podgradowice Bomst Wirth LU
4852 Hoffmann Gotthard KD Wielichowo 1851/162/24 45   Hoffmann Gotthard 1827.07.20 Grunwald Grünberg T?? LU
4853 Hoffmann Gottlieb KD Wielichowo 1851/240/20 72 b   Hoffmann Gottlieb 1829.10.02 Grünwald Grünberg Knecht LU
4854 Hoffmann Gottlieb KD Wielichowo 1851/403/10 119   Hoffmann Gottlieb 1829.10.02 Grünwald Grünberg Häusler LU
4855 Hoffmann Jacob KD Wielichowo 1851/201/20 60   Hoffmann Jacob 1816.00.00 Graetz Geselle RC
4856 Hoffmann Johann KD Wielichowo 1851/331/07 100 1 Hoffmann Joh. Gottfried 1827.07.20 Greinwald ? Grünberg ??? LU
4857 Hoffmann Johann KD Wielichowo 1851/378/09 111 1 Hoffman Jan Gottfrdt 1827.07.20 Grinnwald Grinberg Wyrobnik LU
4858 Hoffmann Johann KD Wielichowo 1851/330/31 100 1 Hoffmann Johann 1843.11.01 Rensko Kosten Junga RC
4859 Hoffmann Johann KD Wielichowo 1851/231/29 72   Hoffmann Johann 1848.00.11 Obra Knecht LU
4860 Hoffmann Johann KD Wielichowo 1851/476/04 140   Hoffmann Johann 1860.00.11 Gradowice Junga RC
4861 Hoffmann Josepha KD Gradowice 1847/08/25 1 Hoffmann Józefa geb.Majorczyk 1838.09.24 Turkowo Kosten Frau RC
4862 Hoffmann Josepha KD £ubnica 1865/002/02 2 Hoffmann Josepha geb.Majerczyk 1838.09.24 Jurkowo Kosten Frau RC
4863 Hoffmann Josepha KD Wielichowo 1851/093/12 24 Hoffmann Josepha [ geb.Majerczyk ] 1840.00.11 Turkowo Frau RC
4864 Hoffmann Josepha KD Wielichowo 1851/498/24 144 2 Hoffmann Josefa [ geb.Majerczyk ] 1840.00.11 Frau RC
4865 Hoffmann Josepha KD Wielichowo 1851/389/06 114 Hoffman Josefa [ geb.Majerczyk ] 1840.09.19 Jurkowo Kosten Frau RC
4866 Hoffmann Josepha KD WwoDom 1892/02/05 1 1 Hoffmann Josepha 1841.09.29 ¯erkowo Kosten Arbeiter RC
4867 Hoffmann Josepha KD WwoDom 1892/05/14 1 Hoffmann Josepha 1841.09.29 Zierkowo Kosten Arbeiter RC
4868 Hoffmann Julianna KD Wielichowo 1851/249/23 78 2 Hoffmann Julianna [ geb.Fórmanowicz ] 1827.00.11 Wielichowo Kosten Frau RC
4869 Hoffmann Julianna KD Wielichowo 1851/510/02 151 Hoffmann Julie [ geb.John ] 1836.00.11 Wielichowo Frau LU
4870 Hoffmann Julianna KD Wielichowo 1851/023/21 6   Hoffmann Julianna ? 1837.03.09 Unruhstadt Bomst Magd. LU
4871 Hoffmann Marianna KD Wielichowo 1851/249/02 78 2 Hoffmann Maryanna [ geb.Ku¿dowicz ] 1802.00.11 Wielichowo Frau RC
4872 Hoffmann Marianna KD Wielichowo 1851/477/02 140 2 Hoffmann Maryanna 1806.00.11 ¯egrowo Kosten Frau LU
4873 Hoffmann Marianna KD Wielichowo 1851/021/27 5 b   Hoffmann Maryanna 1865.00.00 Wielichowo Magd. RC
4874 Hoffmann Martin KD Gradowice 1847/08/24 1 1 Hoffmann Martin 1829.04.10 Jerka Kosten Schäferknecht RC
4875 Hoffmann Martin KD Gradowice 1847/45/20   Hoffmann Martin 1829.04.10 Jerka Kosten Schäferknecht RC
4876 Hoffmann Martin KD £ubnica 1865/002/01 1 Hoffmann Martin 1829.04.10 Jerka Kosten ??? RC
4877 Hoffmann Martin KD Wielichowo 1851/093/11 24   Hoffmann Martin 1829.11.10 Jerka Kosten Einlieger RC
4878 Hoffmann Martin KD Wielichowo 1851/389/05 114   Hoffman Martin 1829.11.10 Jerka Kosten Einlieger RC
4879 Hoffmann Martin KD Wielichowo 1851/498/23 144 1 Hoffmann Martin 1829.11.10 Arbeiter RC
4880 Hoffmann Pauline KD Ziemin 1893/106/01 1 Hoffmann [ oryg.Pop³ ] Pauline 1850.01.13 Siekowo Schmiegel Tagelöhner RC
4881 Hoffmann Valentin KD WwoDom 1892/45/14 1 Hoffmann Walentin 1876.01.11 Ziemin Schmiegel Knecht RC
4882 Hoffmann Wilhelm KD Augustowo 1853/12/19 7   Hoffmann Willchem 1820.00.11 Hammer Bor. Parobek LU
4883 Hohlke ? Marianna KD Wielichowo 1851/112/13 30 a 3 Hohlke ? Marie 1868.00.11 Tornowko Nichte LU
4884 Hojka Agnes KD Trzcinica 1885 /151 /03 50 3 Hojka Agnes 1867.04.18 Trzcinica Kosten Tochter RC
4885 Hojka Anton KD Gradowice 1847/60/17 29   Hoyka Anton 1832.00.11 £ubnica Kosten Knecht RC
4886 Hojka Anton KD Trzcinica 1847/25/07 14   Hoyka Anton 1832.00.11 £ubnica Kosten Knecht RC
4887 Hojka Anton KD Trzcinica 1847/58/24 35   Hoyka Anton 1832.00.11 £ubnica Kosten Parobek RC
4888 Hojka Anton KD Trzcinica 1847/59/16 36 1 Hoyka Antoni 1832.00.11 £ubnica Kosten Wyrobnik RC
4889 Hojka Anton KD Trzcinica 1868 /109 /01 50 1 Hojka Anton 1832.00.11 £ubnica Kosten Häusler RC
4890 Hojka Anton KD Ziemin 1847/23/20 8   Hoyka Anton 1832.00.11 £ubnica Kosten Junga RC
4891 Hojka Anton KD Ziemin 1847/23/25 8   Hojka Anton 1832.00.11 £ubnica Kosten Knecht RC
4892 Hojka Anton KD Trzcinica 1885 /151 /01 50 1 Hojka Anton 1832.06.13 Trzcinica Kosten Häusler RC
4893 Hojka Anton KD Trzcinica 1893/106/01 50 1 Hojka Anton 1832.06.13 Trzcinica Schmiegel Häusler RC
4894 Hojka Catharina KD £ubnica 1885/108/02 39 2 Hojka Katharina [ geb.Smuka³a ] 1851.04.09 £ubnica Kosten Frau RC
4895 Hojka Catharina KD £ubnica 1893 /068 /02 39 2 Hojka Katharina [ geb.Smuka³a ] 1851.04.09 £ubnica Schmiegel Frau RC
4896 Hojka Catharina KD £ubnica 1894/073/02 39 2 Hojka Katharina [ geb.Smuka³a ] 1851.04.09 £ubnica Schmiegel Frau RC
4897 Hojka Catharina KD £ubnica 1894/176/02 MV 2 Hojka Katharina [ geb.Smuka³a ] 1851.04.09 £ubnica Schmiegel Frau RC
4898 Hojka Francisca KD Trzcinica 1847/59/17 36 2 Hoyka Francziszka ur.Marciniak 1841.03.10 Trzcinica Kosten ¯ona RC
4899 Hojka Francisca KD Trzcinica 1868 /109 /02 50 2 Hojka Franzisca geb.Marciniak 1841.03.10 Trzcinica Kosten Frau RC
4900 Hojka Francisca KD Trzcinica 1885 /151 /02 50 2 Hojka Franziska geb.Marciniak 1841.03.10 Trzcinica Kosten Frau RC
4901 Hojka Francisca KD Trzcinica 1893/106/02 50 2 Hojka Franziska geb.Marciniak 1841.03.10 Trzcinica Schmiegel Frau RC
4902 Hojka Francisca KD Trzcinica 1893/106/14 50 2 Hojka, I v.Kowalec Franziska geb.Bartkowiak 1848.04.09 Dêbsko Schmiegel a.1 Frau RC
4903 Hojka Hedwig KD £ubnica 1865/087/04 43 4 Hojka Hedwig 1858.10.20 £ubnica Kosten Tochter RC
4904 Hojka Johann KD Trzcinica 1847/58/15 35   Hoyka Johann 1850.09.29 Lubiechowo Pflegesohn RC
4905 Hojka Johann KD Trzcinica 1868 /009 /03 1 3 Hojka Johann 1850.09.29 Lubiechowo Kosten Knecht RC
4906 Hojka Johann KD Trzcinica 1868 /103 /04 48 4 Hojka Johann 1850.09.29 Lubiechowo Kosten Werweiste RC
4907 Hojka Johann KD Trzcinica 1868 /113 /23 52 1 Hojka Johann 1850.09.29 Lubiechowo Kosten Schn.geselle RC
4908 Hojka Joseph KD Gradowice 1847/46/13 20   Hoyka Jozef 1820.00.11 £ubnica Kosten Knecht RC
4909 Hojka Joseph KD Trzcinica 1847/22/19 12   Hoyka Jozef 1820.00.11 £ubnica Kosten Parobek RC
4910 Hojka Marianna KD Gradowice 1847/12/24 2   Hoyka Maryana 1835.00.11 £ubnica Kosten ??? RC
4911 Hojka Marianna KD Gradowice 1847/18/32 5   Hoyka Maryana 1835.00.11 £ubnica Kosten Dziefka RC
4912 Hojka Marianna KD Trzcinica 1847/03/20 1   Hoyka Maryanna 1835.00.11 £ubnica Kosten Magd. RC
4913 Hojka Marianna KD Trzcinica 1847/43/34 27   Hoyka Marianna 1835.00.11 £ubnica Kosten Magd. RC
4914 Hojka Marianna KD Ziemin 1847/03/16 1   Hoyka Maryanna 1835.00.11 £ubnica Kosten Magd. RC
4915 Hojka Peter KD £ubnica 1865/082/09 39 8 Hojka Peter  ( Mann a.6 ) 1849.07.31 £ubnica Kosten Häusler RC
4916 Hojka Peter KD £ubnica 1885/108/01 39 1 Hojka Peter 1849.07.31 £ubnica Kosten Wirth RC
4917 Hojka Peter KD £ubnica 1893 /068 /01 39 1 Hojka Peter 1849.07.31 £ubnica Schmiegel Häusler RC
4918 Hojka Peter KD £ubnica 1894/073/01 39 1 Hojka Peter 1849.07.31 £ubnica Schmiegel Häusler RC
4919 Hojka Peter KD £ubnica 1894/176/01 MV 1 Hojka Peter 1849.07.31 £ubnica Schmiegel Pächter RC
4920 Hojka Vincent KD Trzcinica 1868 /035 /05 13 1 Hojka Winzent 1865.01.27 Trzcinica Kosten Knecht RC
4921 Hojka Wawrzyn KD Ziemin 1860/049/17 13   Hojka Wawrzyn 1847.08.10 £ubnica Kosten Knecht RC
4922 Holarczyñski ? Thomas KD Wielichowo 1851/257/31 80   Holarczyñski ? Thomas 1857.08.18 Somostrzelcz ? Wyrsitz Geselle RC
4923 Holzner Marianna KD Wielichowo 1851/014/35 4 2 Holczner Mariana [ geb.Linkiewicz ] 1832.00.11 Wielichowo Kosten ¯ona RC
4924 Holzner Marianna KD Wielichowo 1851/143/30 37 Holzner Marianna [ geb.Linkiewicz ] 1832.00.11 Wielichowo Frau RC
4925 Holzner Marianna KD Wielichowo 1851/128/14 33 2 Hulzner Maryanna [ geb.Linkiewicz ] 1832.08.05 RC
4926 Holzner Marianna KD Wielichowo 1851/122/33 32 2 Holzner Maryianna [ geb.Linkiewicz ] 1832.08.15 Wielichowo Frau RC
4927 Holzner Marianna KD Wielichowo 1851/131/10 34 2 Hulzner Marianna [ geb.Linkiewicz ] 1832.08.15 Wielichowo Kosten Frau RC
4928 Holzner Marianna KD Wielichowo 1851/261/22 81 b 2 Hulczner Marianna [ geb.Linkiewicz ] 1832.08.15 Wielichowo Kosten ¯ona RC
4929 Holzner Marianna KD Wielichowo 1851/433/08 128 2 Holzner Maryanna [ geb.Linkiewicz ] 1832.08.15 Wielichowo Frau RC
4930 Holzner Marianna KD Wielichowo 1851/055/29 15 3 Holzner Maryanna [ geb.Linkiewicz ] 1832.09.15 Wielichowo Frau RC
4931 Holzner Roch KD Wielichowo 1851/128/13 33 1 Hulzner Roch 1820.09.21 Buk Schm.geselle RC
4932 Holzner Roch KD Wielichowo 1851/261/21 81 b 1 Hulczner Roch 1821.00.11 Buk Buk Wyrobnik RC
4933 Holzner Roch KD Wielichowo 1851/055/28 15 2 Holzner Roch 1821.04.20 Buk Schn.geselle RC
4934 Holzner Roch KD Wielichowo 1851/122/32 32 1 Holzner Roch 1821.04.20 Buk Schm.geselle RC
4935 Holzner Roch KD Wielichowo 1851/131/09 34 1 Hulzner Roch 1821.04.20 Buk Schm.geselle RC
4936 Holzner Roch KD Wielichowo 1851/433/07 128 1 Holzner Roch 1821.04.20 Buk Schn.geselle RC
4937 Holzner Roch KD Wielichowo 1851/014/34 4 1 Holczner Roch 1832.00.11 Buk Buk Wyrobnik RC
4938 Holzner Roch KD Wielichowo 1851/143/29 37   Holzner Roch 1832.00.11 Buk Einlieger RC
4939 Holzner Severin KD Wielichowo 1851/148/01 38   Holzner Severin 1856.12.29 Wielichowo Junga RC
4940 Honda ? Wojciech KD Wielichowo 1851/413/13 123   Honda ? Wojciech 1859.04.23 B³otnik Lehrling RC
4941 Horlitz Gottlieb KD Wielichowo 1851/319/10 96   Horlitz Gottlieb 1840.00.11 Reklin Geselle LU
4942 Horlitz Gottlieb KD Wielichowo 1851/066/28 17 b   Horlitz Gottlieb 1840.07.07 Ro¿lin ? Bomst ??? LU
4943 Horlitz Gottlieb KD Wielichowo 1851/318/15 96   Horlitz Gottlieb 1840.07.07 Reklir Haul. ??? LU
4944 Horlitz Marianna KD Wielichowo 1851/066/29 17 b   Horlitz Maryanna 1875.11.30 ??? LU
4945 Horowski Antonina KD ZiemDom 1884/09/02 3 2 Horowski Antonina geb.Brambor 1847.00.11 Silz Bomst Frau RC
4946 Horowski Antonina KD WwoDom 1885/45/08 1d 5 Horowska Antonia 1878.05.26 Siekowo Schmiegel a.2 Schwester RC
4947 Horowski Antonina KD ZiemDom 1884/30/05 10 5 Horowska Antonia 1878.05.26 Siekowo Schmiegel Verwandte RC
4948 Horowski Martiana KD WwoDom 1892/05/15 2 Horawska Martinia 1876.01.03 Siekowo Schmiegel Magd. RC
4949 Horowski Wawrzyn KD Ziemin 1860/003/01 1 1 Horowski Wawrzynyec 1838.08.10 £¹kie Bomst Knecht RC
4950 Horowski Wawrzyn KD ZiemDom 1884/09/01 3 1 Horowski Wawrzyn 1838.08.10 £¹kie Bomst Feldbelaufer RC
4951 Hosa Margaretha KD GradDom 1885/16/07 1 1 Hosa Margaretha 1814.00.11 Karczewo Kosten Magd. RC
4952 Hüb?? Christoph KD Ziemin 1847/03/17 1   Hüb?? Christoph ? 1795.00.11 ??? ??? ??? LU
4953 Hubert Bernhard KD Ziemin 1893/086/06 1 Hubert Bernhardin (?) 1842.05.20 Zalazowo Posen Forstwerwarlter RC
4954 Hubert Salomea KD Ziemin 1893/086/07 2 Hubert Salomea geb.Janicka 1857.07.27 Moschin Schrimm Frau RC
4955 Hübner Anton KD Wielichowo 1851/310/25 95 1 Hübner Anton 1823.01.08 Rakwitz Bomst ??? RC
4956 Hübner Anton KD Wielichowo 1851/370/14 109 1 Hübner Anton 1828.00.11 Rakwitz Bomst Fleischer RC
4957 Hübner Anton KD Wielichowo 1851/342/01 104 1 Huebner Anton 1828.01.08 Rakwitz Fleischer RC
4958 Hübner Anton KD Wielichowo 1851/311/05 95 1 Huebner Anton 1828.01.28 Rakwitz Bomst Fleischer RC
4959 Hübner Anton KD Wielichowo 1851/313/01 95 1 Huebner Anton 1828.11.08 Rakwitz Fleischer RC
4960 Hübner Ida KD Wielichowo 1851/310/26 95 2 Hübner Ida [ geb.Schlegel ] 1829.00.11 Wielichowo Kosten Frau LU
4961 Hübner Ida KD Wielichowo 1851/313/02 95 2 Huebner Ida [ geb.Schlegel ] 1829.00.11 Wielichowo Frau LU
4962 Hübner Ida KD Wielichowo 1851/342/02 104 2 Huebner Ida [ geb.Schlegel ] 1829.00.11 Kosten Frau LU
4963 Hübner Ida KD Wielichowo 1851/370/15 109 2 Hübner Ida [ geb.Schlegel ] 1829.00.11 Wielichowo Kosten Frau LU
4964 Huhn August KD Wielichowo 1851/022/21 5 b 1 Huhn August 1839.11.08 Schertellen ? Fraustadt Müller Geselle LU
4965 Hulala Marianna KD Wielichowo 1851/035/16 9   Hulala Marianna 1859.00.00 £¹kie Bomst Magd. RC
4966 Hulalka Hedwig KD Gradowice 1894/109/07 36 2 Hulalka Hedwig geb.Hoyka 1858.10.20 £ubnica Schmiegel Ehefrau RC
4967 Hulalka Hedwig KD Gradowice 1894/191/17 67 2 Hulalka Hedwig geb.Hojka 1858.10.20 £ubnica Schmiegel Frau RC
4968 Hulalka Magdalena KD WwoDom 1885/57/02 1e 2 Hulalka Magdalena geb.Fengler 1846.07.09 Gradowice Kosten Tagelöhner RC
4969 Hulalka Stephan KD Gradowice 1894/191/16 67 1 Hulalka Stephan 1853.12.17 Tuchorze Schmiegel Tagelöhner RC
4970 Hulalka Stephan KD Gradowice 1894/109/06 36 1 Hulalka Stefan 1853.12.17 Tuchorze Bomst Arbeiter RC
4971 Humerczyk Agnes KD Wielichowo 1851/497/03 144 Hómerczyk, I v.Œwietniewska Agnes [ geb.Lasocka ] 1831.00.11 Wielichowo Frau RC
4972 Humerczyk Anton KD £ubnica 1865/114/09 60 1 Humerczyk Anton 1867.01.16 Wielichowo Kosten Junga RC
4973 Humerczyk Carl KD Wielichowo 1851/407/01 121 1 Humerczyk Carl 1810.01.28 Wielichowo Stadtdinner RC
4974 Humerczyk Caroline KD Wielichowo 1851/204/06 61 2 Humerczyk Caroline [ geb.Krzyczyñska ] 1824.00.11 Wielichowo Frau RC
4975 Humerczyk Caroline KD Wielichowo 1851/297/02 91 2 Humerczyk Carolina [ geb.Krzyczyñska ] 1824.00.11 Wielichowo Frau RC
4976 Humerczyk Marianna KD Wielichowo 1851/204/08 61 3 Humerczyk Maryanna [ pó¿niej ¿ona Jakuba N. ] 1850.01.22 Wielichowo Tochter RC
4977 Humerczyk Rosalia KD Wielichowo 1851/407/02 121 2 Humerczyk Rosalia [ geb.Rudzka ] 1809.00.11 Wielichowo Frau RC
4978 Humerczyk Thomas KD Wielichowo 1851/204/05 61 1 Humerczyk Thomasz 1827.09.02 Wielichowo Häusler RC
4979 Humerczyk Thomas KD Wielichowo 1851/297/01 91 1 Humerczyk Thomas 1827.09.02 Wielichowo Einlieger RC
4980 Humerczyk Valentin KD Wielichowo 1851/497/02 144   Hómerczyk Valentin 1840.02.13 Wielichowo Schuhmacher RC
4981 Humpich George KD Ziemin 1847/25/21 10   Humpich George 1845.08.07 Neugeth ? Kosten Junga RC
4982 Humpich Joseph KD Ziemin 1860/040/02 10 2 Humpich Joseph 1845.08.07 Neygath Kosten Junga RC
4983 Humpicht B?? KD Trzcinica 1847/03/01 1 1 Humpicht B?? 1814.00.11 Radomitz Kosten Vogt RC
4984 Humpicht Rosina KD Trzcinica 1847/03/02 1 2 Humpicht Rosina [ Anna Rosina geb.Barcz ] 1814.00.11 Bressen Kosten Frau RC
4985 Humpicht Rosina KD Wielichowo 1851/312/02 95 2 Humpicht Rosina [ Anna Rosina geb.Barcz ] 1814.00.11 Breshen Frau RC
4986 Humpicht Wawrzyn KD Wielichowo 1851/312/01 95 1 Humpicht Lorenz 1814.00.11 Radomitz Einlieger RC
4987 Hurmnel Emma KD WwoDom 1892/59/07 3 Hurmnel Emma 1877.04.25 Chmielnik Posen Magd. LU
4988 Hurnik Agnes KD Wielichowo 1851/420/02 125 a 2 Hurnik Agnes [ geb.Przyk³ocka ] 1815.00.11 Wielichowo Frau RC
4989 Hurnik Agnes KD Wielichowo 1851/262/20 82 2 Hurnicki Agnes [ geb.Rajchowicz ] 1837.01.17 Wielichowo Kosten Frau RC
4990 Hurnik Agnes KD Wielichowo 1851/182/09 52 2 Hurnik Agnes [ geb.Rajchowicz ] 1837.11.17 Wielichowo Kosten Frau RC
4991 Hurnik Agnes KD Wielichowo 1851/207/37 62 2 Hurnik Agnes [ geb.Rajchowicz ] 1837.11.17 Wielichowo Kosten Frau RC
4992 Hurnik Agnes KD Wielichowo 1851/264/02 82 2 Hurnik Agnes [ geb.Rajchowicz ] 1837.11.17 Wielichowo Kosten Frau RC
4993 Hurnik Anton KD Wielichowo 1851/182/08 52 1 Hurnik Anton 1832.00.11 Wielichowo Kosten Hausbesitzer RC
4994 Hurnik Anton KD Wielichowo 1851/207/36 62 1 Hurnik Aton 1832.00.11 Wielichowo Kosten Einlieger RC
4995 Hurnik Anton KD Wielichowo 1851/264/01 82 1 Hurnik Anton 1832.00.11 Wielichowo Kosten Einlieger RC
4996 Hurnik Anton KD Wielichowo 1851/262/19 82 1 Hurnicki Antoni Wielichowo Kosten Einlieger RC
4997 Hurnik Catharina KD Wielichowo 1851/266/08 83 Hornicki Katharina geb.Raychowicz 1857.04.20 Wielichowo Frau RC
4998 Hurnik Joseph KD Wielichowo 1851/240/19 72 b   Hurnik Joseph 1853.00.11 Wielichowo Knecht RC
4999 Hurnik Joseph KD Wielichowo 1851/479/22 140   Hornik Joseph 1853.03.13 Wielichowo Knecht RC
5000 Hurnik Marianna KD Wielichowo 1851/475/02 139 2 Hurnik Maryanna [ geb.Tyc ] 1809.00.11 Wielichowo Frau RC
5001 Hurnik Michael KD Wielichowo 1851/475/01 139 1 Hurnik Michael 1800.00.11 Wielichowo Ackerwirth RC
5002 Hurnik Stanislaus KD Wielichowo 1851/266/07 83   Hornicki Stanislaus 1847.05.04 Wielichowo Schuhmacher RC
5003 Hurnik Thomas KD Wielichowo 1851/420/01 125 a 1 Hurnik Thomas 1816.12.17 Wielichowo 1/2 Häusler RC
5004 Hurnik Veronica KD Wielichowo 1851/182/10 52 3 Hurnik Veronica geb.Adamczak Frau RC
5005 Hutsche ? Berthold KD Wielichowo 1851/107/28 29   Hutsche ? Berthold 1854.00.11 Rakwitz Lehrling LU
5006 Hutsche ? Otto KD Wielichowo 1851/107/26 29   Hutsche ? Otto Rakwitz Lehrling LU