Przyjête Przyjête Kod Nr Nr Ksiêgi dusz: Ca³a parafia Wielichowo Data Miejsce urodzenia
L.p. Nazwisko Imiê wpisu Bud. seel. Nazwisko Imiê urodzenia Miejscowoœæ Powiat Zaw./ Pokrew. Wyzn.
242 Babuszka Jacob KD £ubnica 1865/041/03 12 3 Poherle ? al.Babuszki Jacob 1852.00.11 Wielichowo Junga RC
243 Babuszka Marianna KD Wielichowo 1851/217/33 67 2 Babuszka Marianna 1822.00.11 Wielichowo Kosten Wyrobnica RC
244 Babuszka Marianna KD Wielichowo 1851/225/03 70 3 Babuszke Marianna 1822.00.11 Einlieger RC
245 Babuszka Marianna KD Wielichowo 1851/333/08 101 2 Babuszka Maryianna 1822.00.11 Einlieger RC
246 Babuszka Marianna KD Wielichowo 1851/228/23 71 2 Babuszka Marianna 1822.09.04 Einlieger RC
247 Bachmann Eduard KD Wielichowo 1851/008/17 2 1 Bachmann Eduard 1825.00.11 Wielichowo Einlieger LU
248 Bachmann Eduard KD Wielichowo 1851/054/04 14 4 Bachmann Eduard 1825.00.11 Wielichowo a.1 Sohn LU
249 Bachmann Eduard KD Wielichowo 1851/370/07 109   Bachman Eduart 1825.00.11 Wielichowo Kosten Einlieger LU
250 Bachmann Eduard KD Wielichowo 1851/449/11 132 1 Bahmann Edwat 1825.00.11 Wielichowo Einlieger LU
251 Bachmann Eduard KD Wielichowo 1851/459/15 134 1 Bachmn Edwardt 1825.00.11 Wielichowo Kosten Wyrobnik LU
252 Bachmann Eduard KD Wielichowo 1851/436/04 129 1 Bachman Edward 1826.00.11 Wielichowo Kosten Wyrobnik LU
253 Bachmann Ernestine KD Wielichowo 1851/436/05 129 2 Bachman Erstine 1828.00.11 Wielichowo Kosten ¯ona LU
254 Bachmann Ernestine KD Wielichowo 1851/459/16 134 2 Bachmn Erstine 1828.00.11 Wielichowo Kosten ¯ona LU
255 Bachmann Ernestine KD Wielichowo 1851/008/18 2 2 Bachmann Ernestine 1828.01.22 Kurlin Buk Frau LU
256 Bachmann Ernestine KD Wielichowo 1851/370/08 109 Bachman Ernstine 1828.11.22 Wielichowo Kosten Frau LU
257 Bachmann Ernestine KD Wielichowo 1851/449/12 132 2 Bahmann Ernstyne 1828.11.22 Kuœlin Buk Frau LU
258 Bachmann Henriette KD Wielichowo 1851/044/13 12 2 Bachmann Henriette 1828.01.19 Bielawy Glogau Frau LU
259 Bachmann Henriette KD Wielichowo 1851/331/20 100 2 Bachman Henreiete 1828.01.19 Bielawy Glogv ¯ona LU
260 Bachmann Robert KD Wielichowo 1851/044/12 12 1 Bachmann Robert 1824.02.10 Goldberg Gendarm LU
261 Bachmann Robert KD Wielichowo 1851/331/19 100 1 Bachman Robert 1824.02.10 Goltberg Zan(d)arm LU
262 Bäcker Johann KD Wielichowo 1851/500/17 145 1 Becker Friedrich 1830.00.00 Wielichowo ??? RC
263 Bäcker Johann KD Wielichowo 1851/260/07 81 a 1 Beker Fridrich 1830.09.20 Faustinberg Bomst Gozdziorz LU
264 Bäcker Johann KD Wielichowo 1851/457/22 134 1 Bäcker Friedrich 1830.09.20 Faustenberg Negelschmied RC
265 Bäcker Johann KD Wielichowo 1851/253/18 79 1 Becker Friedrich 1830.09.26 Faustenberg Negelschmied LU
266 Bäcker Johann KD Wielichowo 1851/263/01 82 1 Becker Johann Friedrich 1830.09.26 Faustinberg Bomst Nagelschmied LU
267 Bäcker Johann KD Wielichowo 1851/307/16 94 1 Becker Friedrich 1830.09.26 Faustinberg Nagelschmied LU
268 Bäcker Johann KD Wielichowo 1851/434/18 128 1 Bäcker Friedrich 1830.09.26 Faustenberg Nagelschmied RC
269 Bäcker Johanne KD Wielichowo 1851/500/18 145 Becker Caroline 1831.00.11 Zduny Frau RC
270 Bäcker Johanne KD Wielichowo 1851/253/19 79 2 Becker Johanne Caroline 1831.09.16 Zduny Frau LU
271 Bäcker Johanne KD Wielichowo 1851/260/08 81 a 2 Beker Johanne Caroline 1831.09.16 Zdunny Krobia ¯ona LU
272 Bäcker Johanne KD Wielichowo 1851/263/02 82 2 Becker Johanne Caroline 1831.09.16 Zduny Frau LU
273 Bäcker Johanne KD Wielichowo 1851/307/17 94 2 Becker Johanne Caroline 1831.09.16 Zduny Frau LU
274 Bäcker Johanne KD Wielichowo 1851/434/19 128 2 Bäcker Johanna Caroline 1831.09.16 Zonny Frau RC
275 Bäcker Johanne KD Wielichowo 1851/457/23 134 2 Bäcker Johanna Karoline 1831.09.16 Zonny Frau LU
276 Badura Anton KD WwoDom 1885/52/13 1L 14 Badura Anton 1867.04.30 Lubiechowo Schmiegel a.9 Mann RC
277 Badura Anton KD WwoDom 1892/43/06 1b 1 Badura Anton 1867.04.30 Lubiechowo Schmiegel Arbeiter RC
278 Badura Francisca KD WwoDom 1885/59/02 1e 2 Badura Franziska geb.Tomalska 1861.10.08 Lubiechowo Kosten Frau RC
279 Badura Francisca KD WwoDom 1892/45/06 2 Badura Franziska geb.Tomalska 1861.10.08 Lubiechowo Schmiegel Frau RC
280 Badura Marianna KD WwoDom 1892/43/08 1b 3 Badura Marianna geb.KaŸmierczak 1866.10.23 Prochy Schmiegel a.1 Frau RC
281 Badura Rosalia KD £ubnFolw 1884/13/02 1c 2 Badura Rosalia geb.Primke 1827.06.26 Parzêczewo Kosten Frau RC
282 Badura Rosalia KD £ubnica 1865/009/15 1 2 Badura Rosalia geb.Primke 1827.06.26 Parzêczewo Kosten Frau RC
283 Badura Rosalia KD WwoDom 1885/56/02 1e 2 Badura Rosalia geb.Primke 1827.06.26 Parzêczewo Kosten Frau RC
284 Badura Rosalia KD WwoDom 1892/45/02 2 Badura Rosalia geb.Primke 1827.06.26 Parzêczewo Schmiegel Frau RC
285 Badura Stanislaus KD WwoDom 1892/34/04 4 Badura Stanislaus 1883.10.31 £ubnica Schmiegel Sohn RC
286 Badura Wawrzyn KD £ubnFolw 1884/04/01 1a 1 Badura Wawrzyn 1861.07.18 Lubiechowo Kosten Knecht RC
287 Badura Wawrzyn KD WwoDom 1885/59/01 1e 1 Badura Wawrzyn 1861.07.18 Lubiechowo Kosten Tagelöhner RC
288 Badura Wawrzyn KD WwoDom 1892/45/05 1 Badura Wawrzyn 1861.07.18 Lubiechowo Schmiegel Tagelöhner RC
289 Badura Wojciech KD £ubnFolw 1884/13/01 1c 1 Badura Woyciech 1825.04.04 Parzêczewo Kosten Tagelöhner RC
290 Badura Wojciech KD £ubnica 1865/009/14 1 1 Badura Woyciech 1825.04.04 Parzêczewo Kosten Tagelöhner RC
291 Badura Wojciech KD WwoDom 1885/56/01 1e 1 Badura Woyciech 1825.04.04 Parzêczewo Kosten Tagelöhner RC
292 Badura Wojciech KD WwoDom 1892/45/01 1 Badura Woyciech 1825.04.04 Parzêczewo Schmiegel Tagelöhner RC
293 Badziroska ? Elisabeth KD Ziemin 1847/02/24 1   Badziroska ? Elisabeth 1839.06.14 Siekówko Kosten Magd. RC
294 Bähr Friedrich KD Wielichowo 1851/338/05 103 1 Bähr Friedrich Pr.Serw?? LU
295 Bäkermann ? Carl  KD Gradowice 1847/77/15 47   Bäkermann ? Carl ??? 1834.04.21 Rawicz Kraeben ??? LU
296 Balcerek Antonina KD Gradowice 1847/10/15 1 4 Balcerek Antonia 1790.00.11 Barchlin Bomst ad.2 Mutter RC
297 Balcerek Carl KD Gradowice 1847/09/18 1   Balcerek Carl 1810.00.11 Woyciechowo Bomst ??knecht RC
298 Balcerek Josepha KD Gradowice 1847/09/19 1 Balcerek Jósepha [ geb.Janowska ] 1820.10.xx Woyciechowo Bomst Frau RC
299 Balcerkiewicz Anton KD Wielichowo 1851/275/12 85 1 Balcerkiewicz Anton 1824.00.11 Wielichowo Einlieger RC
300 Balcerkiewicz Catharina KD Wielichowo 1851/275/03 85 3 Balcerkiewicz Catharina [ geb.Hurnicka ] 1786.00.11 Wielichowo [ Stief >] Mutter RC
301 Balcerkiewicz Catharina KD Wielichowo 1851/275/13 85 2 Balcerkiewicz Catharina [ geb.Humerczyk ] 1830.00.11 Wielichowo Frau RC
302 Balcerkiewicz Catharina KD Wielichowo 1851/086/23 22 b Balcerowicz Katharina [ geb.Rajchowicz ] 1832.00.11 Wielichowo Frau RC
303 Balcerkiewicz Catharina KD Wielichowo 1851/111/07 30 a 2 Balcerkiewicz Katharyna [ geb.Rajchowicz ] 1832.00.11 Wielichowo Frau RC
304 Balcerkiewicz Catharina KD Wielichowo 1851/130/03 34 1 Balcerkiewicz Catharina [ geb.Rajchowicz ] 1832.00.11 Wielichowo [ a.2 ] Frau RC
305 Balcerkiewicz Catharina KD Wielichowo 1851/216/31 67 2 Balcerkiewicz Katharina [ geb.Rajchowicz ] 1832.00.11 Wielichowo Frau RC
306 Balcerkiewicz Catharina KD Wielichowo 1851/219/11 67 a Balcerkiewicz Katharina [ geb.Rajchowicz ] 1832.00.11 Wielichowo Frau RC
307 Balcerkiewicz Catharina KD Wielichowo 1851/263/06 82 2 Bolzerkewicz Katharina [ geb.Rajchowicz ] 1832.00.11 Wielichowo Kosten Frau RC
308 Balcerkiewicz Catharina KD Wielichowo 1851/215/02 66 Balcerkiewicz Katarina [ geb.Rajchowicz ] 1832.11.xx Wielichowo Frau RC
309 Balcerkiewicz Julianna KD Wielichowo 1851/130/01 34 1 Balcerkiewicz Julianna [ geb.Krajewicz ] 1796.00.11 Wielichowo Wittwe RC
310 Balcerkiewicz Lucas KD Wielichowo 1851/275/01 85 1 Balcerkiewicz Lucas 1800.00.11 Wielichowo Töpfer RC
311 Balcerkiewicz Lucas KD Wielichowo 1851/275/18 85 7 Balcerkiewicz £ukasz 1800.00.11 Wielichowo a.1 Oyciec RC
312 Balcerkiewicz Marianna KD Augustowo 1853/03/02 1 2 Balcerkiewicz Marianna [ geb.Kurkiewicz ] 1822.00.11 Wielichowo Kosten Frau RC
313 Balcerkiewicz Marianna KD Gradowice 1847/82/02 41 Balcerkiewicz Marianna [ geb.Kurkiewicz ] 1822.00.11 Wielichowo Kosten Frau RC
314 Balcerkiewicz Marianna KD Wielichowo 1851/142/06 37 2 Balcerkiewicz Marianna [ geb.Kurkiewicz ] 1822.00.11 Wielichowo Frau RC
315 Balcerkiewicz Marianna KD Wielichowo 1851/202/02 60 2 Balcerkiewicz Maryianna [ geb.Kurkiewicz ] 1822.00.11 Wielichowo Frau RC
316 Balcerkiewicz Marianna KD Wielichowo 1851/257/21 80 2 Balcerkiewicz Maryanna [ geb.Kurkiewicz ] 1822.00.11 Wielichowo Frau RC
317 Balcerkiewicz Marianna KD Ziemin 1860/028/23 7 1 Balcerkiewicz Marianna 1861.01.03 Karschnitz Kosten Magd. RC
318 Balcerkiewicz Mathäus KD Augustowo 1853/03/01 1 1 Balcerkiewicz Matheus 1821.00.11 Wielichowo Kosten Kolonist RC
319 Balcerkiewicz Mathäus KD Gradowice 1847/82/01 41   Balcerkiewicz Matheus 1821.00.11 Wielichowo Kosten Häusler RC
320 Balcerkiewicz Mathäus KD Wielichowo 1851/142/05 37 1 Balcerkiewicz Matheus 1821.00.11 Wielichowo Schuster RC
321 Balcerkiewicz Mathäus KD Wielichowo 1851/202/01 60 1 Balcerkiewicz Mateusz 1821.00.11 Wielichowo Schuster RC
322 Balcerkiewicz Mathäus KD Wielichowo 1851/257/20 80 1 Balcerkiewicz Matheusz 1821.00.11 Wielichowo Schuster RC
323 Balcerkiewicz Monica KD Wielichowo 1851/275/02 85 2 Balcerkiewicz Monica [ geb.Bobkiewicz ] 1806.00.11 Wielichowo Frau RC
324 Balcerkiewicz Theophila KD Ziemin 1860/054/14 16   Balcerkiewicz Theofila 1838.04.13 Poln.Wilke Kosten Magd. RC
325 Balcerkiewicz Theophila KD Ziemin 1860/086/08 23 3 Balcerkiewicz Theofila 1838.04.13 Poln.Wilke Kosten Magd. RC
326 Balcerkiewicz Thomas KD Wielichowo 1851/086/22 22 b 23 Balcerowicz Thomas 1828.00.11 Wielichowo Schuhmacher RC
327 Balcerkiewicz Thomas KD Wielichowo 1851/111/06 30 a 1 Balcerkiewicz Thomas 1828.00.11 Wielichowo Schuster RC
328 Balcerkiewicz Thomas KD Wielichowo 1851/130/02 34 2 Balcerkiewicz Thomas 1828.00.11 Wielichowo Sohn RC
329 Balcerkiewicz Thomas KD Wielichowo 1851/216/30 67 1 Balcerkiewicz Thomas 1828.00.11 Wielichowo Schuhmacher RC
330 Balcerkiewicz Thomas KD Wielichowo 1851/219/10 67 a   Balcerkiewicz Thomas 1828.00.11 Wielichowo Schuhmacher RC
331 Balcerkiewicz Thomas KD Wielichowo 1851/263/05 82 1 Bolzerkewicz Tomas 1828.00.11 Wielichowo Kosten Schumacher RC
332 Balcerkiewicz Thomas KD Wielichowo 1851/215/01 66   Balcerkiewicz Thomas 1828.12.28 Wielichowo Schumacher RC
333 Balcerzak Marianna KD Gradowice 1894/157/02 2 Balcerzak Marianna geb.Tata 1874.07.27 Gradowice Schmiegel Ehefrau RC
334 Balcerzak Thomas KD Gradowice 1894/157/01 1 Balcerzak Thomas 1865.11.12 Kozaken Obornik Arbeiter RC
335 Balke Caroline KD Wielichowo 1851/023/30 6 2 Belke Cartine 1843.00.11 Wielichowo Kosten Mädchen LU
336 Balke Caroline KD Wielichowo 1851/318/02 96   Balke Karoline 1843.10.04 Wielichowo Kosten Mädchen LU
337 Balke Caroline KD Wielichowo 1851/318/09 96   Balke Karoline 1843.10.04 Wielichowo Kosten Mädchen LU
338 Balke Caroline KD Wielichowo 1851/347/08 105 1 Balke Caroline 1843.10.04 Wielichowo Kosten Magd. LU
339 Balke Gottlieb KD Wielichowo 1851/011/01 3   Balka Gottlieb 1785.00.11 Schwibus Einlieger LU
340 Balke Gottlieb KD Wielichowo 1851/039/01 11 1 Balka Gottlieb 1785.00.11 Schwibus Ortfarme LU
341 Balke Ludwig KD Wielichowo 1851/316/05 96 1 Balke Ludwig 1836.12.18 Wielichowo Kosten Tagelöhner LU
342 Bamberger Ernestine KD Wielichowo 1851/023/27 6 1 Bamberger Ernstina 1836.06.11 Storchnest Fraustadt Magd. JE
343 Banach Agatha KD Wielichowo 1851/033/17 9   Banach Agatha Dêbsko Magd. RC
344 Banach Agnes KD Wielichowo 1851/148/07 38   Bannach Agnes 1844.00.11 Dêbsko Magd. RC
345 Banach Agnes KD Wielichowo 1851/374/18 111   Banach Agnes 1844.00.11 Dêbsko Magd. RC
346 Banach Agnes KD Wielichowo 1851/046/18 12   Banasik Agnes Dêbsko Magd. RC
347 Banach Agnes KD Wielichowo 1851/084/42 22 b   Bannach Agniszka Dêbsko Magd. RC
348 Banach Agnes KD Wielichowo 1851/495/06 143   Banach Agnes Dêbsko RC
349 Banach Andreas KD Dêbsko 1885/143/01 46 1 Banach Andreas 1841.11.12 Dêbsko Kosten Häusler RC
350 Banach Andreas KD Dêbsko 1893/60/06 46 1 Banach Andreas 1841.12.12 Dêbsko Schmiegel Häusler RC
351 Banach Andreas KD Ziemin 1860/029/11 7 1 Banach Andreas 1862.11.18 Œniaty Kosten Knecht RC
352 Banach Anna KD Dêbsko 1893/12/19 42   Banach Anna geb.Szymaniak 1874.07.22 Ruchocice Bomst Tochter RC
353 Banach Anna KD Dêbsko 1893/16/06 13 2 Banach Anna geb.Szymaniak 1874.07.22 Dêbsko Schmiegel Arbeiterfrau RC
354 Banach Anton KD Dêbsko 1893/16/05 13 1 Banach Anton 1870.06.07 Dêbsko Schmiegel Arbeiter RC
355 Banach Anton KD Dêbsko 1893/35/17 28   Banach Anton 1886.01.15 Dêbsko Schmiegel Dienstjunga RC
356 Banach Antonina KD Trzcinica 1847/32/07   Cieleb¹k al.Banach Antonina 1836.05.15 Dêbsko Kosten Magd. RC
357 Banach Antonina KD Wielichowo 1851/348/05 105   Cieleb¹k alias Banach Antonina 1836.05.15 Dêbsko Kosten Magd. RC
358 Banach Antonina KD Wielichowo 1851/354/10 106 1 Cielieb¹k alias Banach Antonina 1836.05.15 Dêbsko Kosten Magd. RC
359 Banach Antonina KD Ziemin 1847/45/06   Bannach Antonina 1838.05.21 Dêbsko Kosten Dziefka RC
360 Banach Antonina KD Augustowo 1885/42/02 13 1 Banach, I v.Mo³drzyk !!! Antonina geb.Dêba 1842.06.13 £ubnica Kosten Wirth RC
361 Banach Antonina KD Augustowo 1892/37/02 13 2 Banach, I v.Mo³drzyk Antonia geb.Dêba 1842.06.xx £ubnica Schmiegel Frau RC
362 Banach Apolonia KD Wielichowo 1851/233/15 72 1 Banach Apolonia 1836.00.11 Dêbsko Kosten Magd. RC
363 Banach Apolonia KD Ziemin 1847/29/29 13   Banach Apolonia 1836.00.11 Dêbsko Kosten Magd. RC
364 Banach Apolonia KD Ziemin 1860/043/03 11 1 Banach Apolonia 1836.00.11 Dêbsko Kosten Magd. RC
365 Banach Apolonia KD Ziemin 1860/049/02 13 1 Banach Apolonia 1836.00.11 Dêbsko Kosten Magd. RC
366 Banach Apolonia KD Gradowice 1847/66/23 35   Banach Apolonia 1840.02.11 Dêbsko Kosten Dziefka RC
367 Banach Apolonia KD Trzcinica 1847/43/33 27   Bannach Apolonia 1840.02.17 Dêbsko Kosten Magd. RC
368 Banach Apolonia KD Wielichowo 1851/033/28 9 1 Banach Apolonia Magd. RC
369 Banach Apolonia KD Wielichowo 1851/148/02 38   Bannach Apolonia RC
370 Banach Bartholomäus KD Wielichowo 1851/030/09 7   Banach Bart³omi 1836.08.10 Dembsko Kosten Parobek RC
371 Banach Bartholomäus KD Trzcinica 1847/32/04   Banasik al.Cieleb¹k Bartholomeus 1836.08.16 Dêbsko Kosten Knecht RC
372 Banach Caroline KD Wielichowo 1851/034/02 9 2 Banach Carolina 1840.00.11 Wielichowo Kosten Dienstmädchen RC
373 Banach Francisca KD Dêbsko 1893/14/02 11 2 Banach Franziska geb.Janecka 1868.00.11 Œniaty Schmiegel Ehefrau RC
374 Banach Francisca KD Dêbsko 1893/63/12 49 2 Banach Franziska geb.Janecka 1868.00.11 Œniaty Schmiegel Frau RC
375 Banach Francisca KD Dêbsko 1885/035/02 11 2 Banach Franciska geb.Janecka 1868.01.29 Œniaty Schmiegel Frau RC
376 Banach Jacob KD Augustowo 1885/42/01 13 1 Banach Jacob 1851.04.04 Dêbsko Kosten Wirth RC
377 Banach Jakob KD Augustowo 1892/37/01 13 1 Banach Jakob 1851.04.xx Dêbsko Schmiegel Halbwirth RC
378 Banach Johann KD Dêbsko 1893/49/18 37a 1 Banach Johann 1884.05.08 Dêbsko Schmiegel Dienstjunga RC
379 Banach Josepha KD Dêbsko 1885/036/02 11 2 Banach Josepha geb.Michalak 1850.09.05 Dêbsko Kosten Frau RC
380 Banach Josepha KD Dêbsko 1893/15/02 12 2 Banach Josepha geb.Michalak 1850.09.05 Dêbsko Schmiegel Frau RC
381 Banach Leo KD Dêbsko 1893/20/11 17 1 Banach Leon 1882.04.06 Dêbsko Schmiegel Knecht RC
382 Banach Ludwig KD Dêbsko 1893/07/05 7   Banach Ludwig 1884.08.20 Dêbsko Schmiegel Dienstjunga RC
383 Banach Ludwig KD Dêbsko 1893/35/16 28   Banach Ludwig 1884.08.20 Dêbsko Schmiegel Dienstjunga RC
384 Banach Marianna KD Gradowice 1847/36/24 16   Banach Maryianna 1833.03.19 Dêbsko Kosten Dziefka RC
385 Banach Marianna KD Wielichowo 1851/041/10 12 1 Banach Marianna 1833.03.19 Dêbsko Magd. RC
386 Banach Marianna KD Dêbsko 1885/034/02 11 2 Banach Marianna geb.Kowala 1834.08.08 Dêbsko Kosten Frau RC
387 Banach Marianna KD Dêbsko 1885/131/02 42 2 Banach Marianna geb.Kowala 1834.08.08 Dêbsko Kosten Frau RC
388 Banach Marianna KD Dêbsko 1893/13/02 ?? 2 Banach Marianna geb.Kawala 1834.08.08 Dêbsko Schmiegel Frau RC
389 Banach Marianna KD Dêbsko 1885/045/12 16 2 Banach Marianna geb.Gabriel 1863.09.01 Piotrowo Kosten Frau RC
390 Banach Marianna KD Dêbsko 1893/50/21 37b Banach Marianna geb.Andrzejewska 1868.00.11 Dêbsko Schmiegel Frau RC
391 Banach Martin KD Dêbsko 1885/036/01 11 1 Banach Martin 1845.10.27 Dêbsko Kosten Wirth RC
392 Banach Martin KD Dêbsko 1893/15/01 12 1 Banach Martin 1845.10.27 Dêbsko Schmiegel Wirth RC
393 Banach Martin KD Dêbsko 1885/035/01 11 1 Banach Martin 1861.11.06 Dêbsko Tagelöhner RC
394 Banach Martin KD Dêbsko 1893/14/01 11 1 Banach Martin 1861.11.06 Kosten Kosten Wirth RC
395 Banach Martin KD Dêbsko 1893/63/11 49 1 Banach Martin 1861.11.06 Kosten Kosten Arbeiter RC
396 Banach Michael KD Dêbsko 1885/045/11 16 1 Banach Michael 1863.09.26 Dêbsko Kosten Tagelöhner RC
397 Banach Michael KD Dêbsko 1893/19/16 15 1 Banach Micha³ 1863.09.26 Dêbsko Schmiegel Arbeiter RC
398 Banach Michael KD Dêbsko 1885/036/04 11 4 Banach Michael 1871.09.17 Dêbsko Kosten Sohn RC
399 Banach Michalina KD Dêbsko 1885/143/02 46 2 Banach Michalina geb.Dubska 1848.09.28 Dêbsko Kosten Frau RC
400 Banach Michalina KD Dêbsko 1893/60/01 46 2 Banach Michalina geb.Dubska 1848.09.28 Dêbsko Schmiegel Frau RC
401 Banach Nicolaus KD Augustowo 1885/14/13 4 1 Bannach Nicolaus 1870.12.04 Grätz Buk Dienstjunga RC
402 Banach Pauline KD Dêbsko 1893/14/13 11   Banach Pauline geb.Konieczek 1870.06.04 T³oki Bomst Frau RC
403 Banach Pauline KD Dêbsko 1893/19/17 15 2 Banach Pauline geb.Konieczek 1870.06.04 T³oki Bomst Frau RC
404 Banach Vincent KD Dêbsko 1885/034/01 11 1 Banach Winzent 1835.06.29 Dêbsko Kosten Häusler RC
405 Banach Vincent KD Dêbsko 1885/131/01 42 1 Banach Winzent 1835.06.29 Dêbsko Kosten Häusler RC
406 Banach Vincent KD Dêbsko 1893/13/01 ?? 1 Banach Winzent 1835.06.29 Dêbsko Schmiegel Ausgedinger RC
407 Banach Wawrzyn KD Dêbsko 1893/50/20 37b   Banach Lorenz 1870.08.07 Dêbsko Schmiegel Arbeiter RC
408 Banasik Andreas KD Trzcinica 1847/49/17 29   Banasik Andrzy 1863.11.28 Trzcinica Kosten Antoniny Syn RC
409 Banasik Antonina KD Trzcinica 1847/41/02 2 Banasik Antonina ur.Zygmunt 1842.00.11 Borzyslaw Buk ¯ona RC
410 Banasik Antonina KD Trzcinica 1868 /113 /02 52 2 Banasik Antonina geb.Zygmunt 1842.00.11 Borzys³aw Buk Frau RC
411 Banasik Antonina KD Trzcinica 1868 /127 /02 61 2 Banasik Antonina geb.Zygmunt 1842.00.11 Borzys³aw Buk Frau RC
412 Banasik Antonina KD Trzcinica 1885 /186 /02 61 2 Banasik Antonia geb.Zygmunt 1842.00.11 Borzys³aw Buk Frau RC
413 Banasik Antonina KD Trzcinica 1893/138/02 61 2 Banasik Antonia geb.Zygmunt 1842.00.11 Borzys³aw Buk Frau RC
414 Banasik Antonina KD Gradowice 1885/052/02 15 2 Banasik Antonina geb.Dziêcio³ 1842.05.24 Gradowice Kosten Frau RC
415 Banasik Antonina KD Gradowice 1894/049/02 15 2 Banasik Antonia geb.Dziêcio³ 1842.05.24 Gradowice Schmiegel Ehefrau RC
416 Banasik Antonina KD Gradowice 1891/031/02 15 2 Banasik Antonia geb.Dziêcio³ 1842.05.xx Gradowice Schmiegel Frau RC
417 Banasik Blasius KD Trzcinica 1847/40/03 25 3 Banasik B³a¿y 1839.02.02 B³otnica Bomst Sohn RC
418 Banasik Blasius KD Trzcinica 1847/41/01 1 Banasik Blazey 1839.02.02 B³otnica Bomst Wyrobnik RC
419 Banasik Blasius KD Trzcinica 1868 /113 /01 52 1 Banasik Blasius 1839.02.02 B³otnik Bomst Tagelöhner RC
420 Banasik Blasius KD Trzcinica 1868 /127 /01 61 1 Banasik Blasius 1839.02.02 B³otnik Bomst 1/2 Wirth RC
421 Banasik Blasius KD Trzcinica 1885 /186 /01 61 1 Banasik Blasius 1839.02.02 B³otnik Bomst 1/2 Wirth RC
422 Banasik Blasius KD Trzcinica 1893/138/01 61 1 Banasik Blasius 1839.02.02 B³otnik Bomst Wirt RC
423 Banasik Casimir KD Trzcinica 1868 /108 /04 50 1 Banasik Kasimir 1846.07.01 S¹czkowo Kosten Häusler RC
424 Banasik Casimir KD Trzcinica 1868 /128 /05 61 1 Banasik Kasimir 1846.07.01 S¹czkowo Kosten Tagelöhner RC
425 Banasik Casimir KD Trzcinica 1885 /153 /01 1 Banasik Casimir 1846.07.01 S¹czkowo Kosten Pächter RC
426 Banasik Casimir KD Trzcinica 1885 /187 /01 1 Banasik Kasimir 1846.07.01 S¹czkowo Kosten Tagelöhner RC
427 Banasik Casimir KD Trzcinica 1893/068/01 35 1 Banasik Kasimir 1846.07.01 S¹czkowo Schmiegel Tagelöhner RC
428 Banasik Eva KD Trzcinica 1868 /108 /05 50 2 Banasik Ewa geb.Marciniak 1851.12.24 Trzcinica Kosten Frau RC
429 Banasik Eva KD Trzcinica 1868 /128 /06 61 2 Banasik Ewa geb.Marciniak 1851.12.24 Trzcinica Kosten Frau RC
430 Banasik Eva KD Trzcinica 1885 /153 /02 2 Banasik Ewa geb.Marciniak 1851.12.24 Trzcinica Kosten Frau RC
431 Banasik Eva KD Trzcinica 1893/068/02 35 2 Banasik Ewa geb.Marciniak 1851.12.24 Trzcinica Schmiegel Frau RC
432 Banasik Eva KD Trzcinica 1885 /187 /02 2 Banasik Ewa geb.Marciniak 1854.12.24 Trzcinica Kosten Frau RC
433 Banasik Mathias KD Gradowice 1885/052/01 15 1 Banasik Maciey 1841.02.22 B³otnik Bomst Wirth RC
434 Banasik Mathias KD Gradowice 1894/049/01 15 1 Banasik Mathias 1841.02.22 B³otnik Bomst Ausgedinger RC
435 Banasik Mathias KD Trzcinica 1868 /073 /03 35 3 Banasik Maciej 1841.02.22 B³otnik Kosten Stiefsohn RC
436 Banasik Mathias KD Gradowice 1891/031/01 15 1 Banasik Mathias 1841.02.xx Blotnik Bomst Wirth RC
437 Banasik Vincent KD Trzcinica 1893/138/08 61   Banasik Winzent 1875.01.20 Gradowice Schmiegel Dienstjunga RC
438 Banaszak Johanne KD Wielichowo 1851/317/06 96 1 Banaszak Johanna 1831.00.11 Gnin Buk Magd. RC
439 Banaszak Marianna KD GradDom 1885/17/06 1   Banaszak Marie 1870.07.22 Ma?? Schrimm Dienstmädch. RC
440 Banaszak Peter KD Gradowice 1847/32/23 14   Banaszak Peter 1841.00.11 Kluczewo Junga RC
441 Banaszak Peter KD Gradowice 1847/54/19 24   Banasik Piotr 1841.00.11 Kluczewo Kosten Parobek RC
442 Banaszak Victoria KD Wielichowo 1851/300/16 92 1 Banaszak Viktoria 1834.00.11 Boszkowo Kosten Magd. RC
443 Bansen Caroline KD Wielichowo 1851/098/30 26 6 Bansen Carolina 1845.00.00 Wielichowo Pflegetochter RC
444 Bansen Dienegott KD Wielichowo 1851/007/20 2   Bansen Dienegott 1837.00.11 Wielichowo Lehrling LU
445 Bansen Johann KD Trzcinica 1847/33/17 23   Bansen Johann 1820.00.11 Tloker Haul. Bomst Knecht LU
446 Bansen Julianna KD Wielichowo 1851/416/17 123 1 Bansen Julianna 1833.00.11 Magd. LU
447 Bansen Ostian ? KD Trzcinica 1847/33/14 23   Bansen Ostian ? 1825.00.11 £ubnica Kosten Knecht LU
448 Bansen Pauline KD Wielichowo 1851/078/03 21 3 Bansen Pauline 1849.00.11 Wielichowo Pflegetochter RC
449 Bansen Pauline KD Wielichowo 1851/166/27 46 4 Benten Paulina 1849.00.11 Wielichowo Pflegetochter RC
450 Bär Friedrich KD Wielichowo 1851/216/01 67 1 Baer Friedrich 1814.00.11 Schwarmütz Grünberg Maurer RC
451 Bär Julius KD Wielichowo 1851/286/29 89   Bär Julian 1830.02.07 Wielichowo Maurer RC
452 Bär Julius KD Wielichowo 1851/172/22 47   Bär Julius 1850.00.11 Wielichowo ??? RC
453 Bär Julius KD Wielichowo 1851/175/03 49   Bär Julius 1850.00.11 Wielichowo ??? RC
454 Bär Marianna KD Wielichowo 1851/216/02 67 2 Baer Maryanna [ geb.Fulmann ] 1820.00.11 Wielichowo Frau RC
455 Bär Marianna KD Wielichowo 1851/172/23 47 Bär Marianna [ geb.Orza³kiewicz ] 1848.00.11 Wielichowo Frau RC
456 Bär Marianna KD Wielichowo 1851/175/04 49 Bär Maryanna geb.Orza³kiewicz 1848.03.21 Wielichowo Frau RC
457 Bär Marianna KD Wielichowo 1851/430/28 127   Baer Mariana 1863.12.11 Wielichowo Mädchen RC
458 Bär Oscar KD Wielichowo 1851/436/30 129   Bär Oscar 1864.09.25 Rakwitz Bomst Müll.Geselle LU
459 Baraniecki Antonina KD Wielichowo 1851/358/27 107   Baraniecka Antonina 1856.00.11 Magd. RC
460 Baranowski Agnes KD Wielichowo 1851/497/13 144   Baranowska Agnes [ geb.Mruczkowska ] 1819.00.11 Kamieniec Wittwe RC
461 Baranowski Balbina KD WwoDom 1885/78/16 9 Baranowska Balbina 1853.00.11 Skrzynki Posen Magd. RC
462 Baranowski Balbina KD Wielichowo 1851/381/19 112   Baranowska Balbina 1859.00.11 Skrzynki Posen Arbeiter RC
463 Baranowski Casimir KD Wielichowo 1851/003/09 2   Baranowski Kasimir 1838.03.01 Oborzyska Schuhmacher RC
464 Baranowski Eleonore KD Wielichowo 1851/003/14 2 Baranowska Eleonora 1877.06.26 Wielichowo Tochter RC
465 Baranowski Ignatia KD Wielichowo 1851/350/16 105   Baranowska Ignatia ? 1859.00.11 Kamieniec Mädchen RC
466 Baranowski Lucia KD Wielichowo 1851/003/10 2 Baranowski, I v.Wêclewska Lucia [ geb.Koz³owska ] 1839.12.11 Alt £¹kie Frau RC
467 Baranowski Ludwig KD Wielichowo 1851/202/15 60   Baranowski Ludwig 1840.08.21 Manieczki Kosten Lehrling RC
468 Baranowski Ludwig KD Wielichowo 1851/495/11 143   Baranowski Ludwig 1840.08.21 Manieczki Kosten Lehrling RC
469 Baranowski Ludwig KD Trzcinica 1847/44/10 27   Baranowski Ludwig 1842.00.11 Manieczki Schrimm Geselle RC
470 Baranowski Thomas KD Wielichowo 1851/077/27 21   Baranowski Tomas 1842.12.07 Manieczki Schrimm Lehrling RC
471 Barañczak Marianna KD Trzcinica 1847/33/16 23   Barañczak Marianna 1846.00.11 Balnewo ? Bomst Magd. RC
472 Barañczak Marianna KD Wielichowo 1851/162/23 45   Barañczak Marianna 1846.00.11 Tarnowo Magd. RC
473 Barañczawka Catharina KD Wielichowo 1851/033/31 9 1 Barañczawka Katarzyna 1829.00.11 Opalenica Buk Magd. RC
474 Barcikowski Euphrosine KD GradDom 1885/15/02 1 2 Barcikowski Euphrosina 1839.09.01 Alt Bia³cz Kosten Frau RC
475 Barcikowski Leo KD GradDom 1885/15/01 1 1 Barcikowski Leon 1827.12.22 D¹browko Posen Worw.Gächter RC
476 Barczak Anna KD Trzcinica 1893/079/17 39 4 Barczak Anna 1888.03.29 Gr.Nelke Bomst Werwandte RC
477 Barczewski Wawrzyn KD Wielichowo 1851/479/07 140 7 Barczewski Wawrzyn 1830.00.11 Gnin Buk Knecht RC
478 Barmach ? Martin KD £ubnica 1885/007/22   Barmach ? Martin 1844.00.11 Wyskoæ Schmiegel Knecht RC
479 Barnadak Marianna KD Wielichowo 1851/314/28 96   Barnadak ? Marianna 1846.00.11 Tarnowo Mädchen RC
480 Bartek Catharina KD £ubnica 1865/052/03 18 3 Bartek Katharina 1853.03.17 £ubnica Kosten Stieftochter RC
481 Bartek Elisabeth KD £ubnica 1865/039/05 11 2 Bartek Elisabeth geb.Kukawka 1858.07.06 Kamieniec Kosten Frau RC
482 Bartek Elisabeth KD £ubnica 1865/054/02 18 2 Bartek Elisabeth geb.Kukawka 1858.07.06 Kamieniec Kosten Frau RC
483 Bartek Elisabeth KD £ubnica 1885/033/02 11 2 Bartek Elisabeth geb.Kukawka 1858.07.06 Kamieniec Kosten Frau RC
484 Bartek Elisabeth KD £ubnica 1893 /032 /02 ?? 2 Bartek Elisabeth geb.Kukawka 1858.07.06 Kamieniec Schmiegel Frau RC
485 Bartek Elisabeth KD £ubnica 1894/121/02 2 Bartek Elisabeth geb.Kukawka 1858.07.06 Kamieniec Schmiegel Frau RC
486 Bartek Johann KD £ubnica 1865/039/04 11 1 Bartek Johann 1856.12.30 £ubnica Kosten ??? RC
487 Bartek Johann KD £ubnica 1865/054/01 18 1 Bartek Johann 1856.12.30 £ubnica Kosten Häusler RC
488 Bartek Johann KD £ubnica 1885/033/01 11 1 Bartek Johann 1856.12.30 £ubnica Kosten ??? RC
489 Bartek Johann KD £ubnica 1893 /032 /01 ?? 1 Bartek Johann 1856.12.30 £ubnica Schmiegel Häusler RC
490 Bartek Johann KD £ubnica 1894/121/01 1 Bartek Johann 1856.12.30 £ubnica Schmiegel Häusler RC
491 Bartek Michael KD £ubnica 1894/051/10 27 3 Bartek Michael 1884.09.29 Wioska Bomst Stiefsohn RC
492 Bartek Veronica KD £ubnica 1885/053/03 18 3 Bartek Weronica 1862.01.29 £ubnica Kosten Tochter RC
493 Bartkowiak Andreas KD £ubnica 1885/162/12 60 1 Bartkowiak Andreas 1833.00.11 Trzcinica Schmiegel Arbeiter RC
494 Bartkowiak Andreas KD £ubnica 1865/072/04 33 1 Bartkowiak Andreas 1834.00.11 Trzcinica Kosten Tagelöhner RC
495 Bartkowiak Andreas KD £ubnica 1865/105/12 52 1 Bartkowiak Andreas 1834.00.11 Trzcinica Kosten Tagelöhner RC
496 Bartkowiak Andreas KD £ubnica 1885/088/01 33 1 Bartkowiak Andreas 1834.00.11 Trzcinica Kosten Tagelöhner RC
497 Bartkowiak Andreas KD £ubnica 1893 /002 /01 2 1 Bartkowiak Andreas 1834.00.11 £ubnica Schmiegel Tagelöhner RC
498 Bartkowiak Andreas KD Wielichowo 1851/123/24 32 2 Bartkowiak Andreas 1834.00.11 £ubnica Kosten Einlieger RC
499 Bartkowiak Andreas KD Wielichowo 1851/218/05 67 a   Bartkowiak Andreas 1834.00.11 £ubnica Einlieger RC
500 Bartkowiak Andreas KD £ubnica 1894/006/01 2 1 Bartkowiak Andreas 1834.01.27 Trzcinica Schmiegel Tagelöhner RC
501 Bartkowiak Andreas KD Wielichowo 1851/397/21 117 1 Bartkowiak Andrzej 1837.00.11 £ubnica Wyrobnik RC
502 Bartkowiak Andreas KD Ziemin 1847/22/17 7   Bartkowiak albo Bartek Andrzy 1837.00.11 £ubnica Kosten Chlopak RC
503 Bartkowiak Andreas KD Wielichowo 1851/106/18 28 1 Bartkowiak Andreas 1838.00.11 £ubnica Kosten Einlieger RC
504 Bartkowiak Antonina KD Dêbsko 1885/039/02 13 2 Bartkowiak Antonina geb.Nadownik 1849.04.05 £ubnica Kosten Frau RC
505 Bartkowiak Antonina KD Dêbsko 1893/17/02 13 2 Bartkowiak Antonina geb.Nadobnik 1849.04.05 £ubnica Schmiegel Frau RC
506 Bartkowiak Antonina KD £ubnica 1894/117/09 63 2 Bartkowiak Antonia geb.Michalczyk 1864.05.17 Wlk.£êka Schmiegel Frau RC
507 Bartkowiak Antonina KD Trzcinica 1893/057/11 31   Bartkowiak Antonia 1875.00.11 Piotrowo Schmiegel Magd. RC
508 Bartkowiak Bartholomäus KD Dêbsko 1885/039/01 13 1 Bartkowiak Bartholomäus 1844.05.20 Dêbsko Kosten Wirth RC
509 Bartkowiak Bartholomäus KD Dêbsko 1893/17/01 13 1 Bartkowiak Bartholomäus 1844.05.20 Dêbsko Schmiegel Wirth RC
510 Bartkowiak Catharina KD Wielichowo 1851/106/19 28 2 Bartkowiak Catharina [ geb.Polus ] 1825.00.11 Wielichowo Kosten Frau RC
511 Bartkowiak Catharina KD Wielichowo 1851/123/23 32 1 Bartkowiak Katarina geb.Polus 1825.00.11 Wielichowo Kosten Frau RC
512 Bartkowiak Catharina KD Wielichowo 1851/218/06 67 a Bartkowiak Katharina [ geb.Polus ] 1825.00.11 Wielichowo Frau RC
513 Bartkowiak Catharina KD Wielichowo 1851/397/22 117 2 Bartkowiak Katarzyna [ geb.Polus ] 1825.00.11 Wielichowo ¯ona RC
514 Bartkowiak Catharina KD Ziemin 1860/009/21 2 2 Bartkowiak Katharina [ geb.Woytowicz ] 1837.00.11 Blociszewo Schrimm Frau RC
515 Bartkowiak Catharina KD WwoDom 1885/55/04 1L 1 Bartkowiak Catharina 1852.11.11 Bieczyn Kosten Magd. RC
516 Bartkowiak Clemens KD £ubnica 1865/080/01 37 1 Bartkowiak Klemens 1840.11.19 GoŸdzichowo Bomst Einlieger RC
517 Bartkowiak Francisca KD Wielichowo 1851/041/11 12 1 Bartkowiak Francisca 1838.00.11 £ubnica Magd. RC
518 Bartkowiak Francisca KD £ubnica 1865/080/02 37 2 Bartkowiak Franziska geb.WoŸna 1840.10.09 £ubnica Kosten Frau RC
519 Bartkowiak Francisca KD Wielichowo 1851/106/21 28   Bartkowiak Franciszka 1850.00.00 £ubnica Kosten Magd. RC
520 Bartkowiak Francisca KD WwoDom 1885/23/02 1 2 Bartkowiak Franziska geb.Marciniak 1863.10.22 Trzcinica Kosten Frau RC
521 Bartkowiak Franz KD ZiemDom 1884/07/01 2 1 Bartkowiak Franz 1844.10.10 Granówko Kosten Arbeiter RC
522 Bartkowiak Franz KD WwoDom 1892/48/03   Bartkowiak Franz 1873.01.16 Piechanin Kosten Arbeiter RC
523 Bartkowiak Franz KD Gradowice 1894/062/21 20   Bartkowiak Franz 1886.10.01 Ruchocice Bomst Dienstjunga RC
524 Bartkowiak Franz KD WwoDom 1885/55/05 1L 1 Bartkowiak Franz K¹kolewo ??junga RC
525 Bartkowiak Hieronymus KD £ubnica 1865/003/09 1 1 Bartkowiak Hieronimus 1876.07.13 £ubnica Kosten Junga RC
526 Bartkowiak Hieronymus KD £ubnica 1865/101/31 50 1 Bartkowiak Hieronimus 1876.07.13 £ubnica Kosten Junga RC
527 Bartkowiak Hieronymus KD £ubnica 1885/139/09 1 Bartkowiak Hyronimus 1876.07.13 £ubnica Kosten Junga RC
528 Bartkowiak Ignatz KD WwoDom 1885/55/01 1L 1 Bartkowiak Ignatz 1858.00.11 Bêdlewo Posen Tagelöhner RC
529 Bartkowiak Johann KD Dêbsko 1885/119/01 38 1 Bartkowiak Johann 1854.06.10 Dêbsko Kosten Häusler RC
530 Bartkowiak Johann KD Dêbsko 1893/52/10 38a 8 Bartkowiak Johann 1854.06.10 Dêbsko Schmiegel a.1 Mann RC
531 Bartkowiak Johann KD Wielichowo 1851/327/17 99 1 Bartkowiak Johann 1854.06.10 Dêbsko Kosten Arbeiter RC
532 Bartkowiak Johann KD £ubnica 1894/117/08 63 1 Bartkowiak Johann 1859.12.24 Cykowo Schmiegel Häusler RC
533 Bartkowiak Johann KD Trzcinica 1885 /045 /19 15   Bartkowiak Johann 1879.06.14 K¹kolewo Grätz Junga RC
534 Bartkowiak Joseph KD Ziemin 1860/009/20 2 1 Bartkowiak Joseph 1838.00.11 Garogniewice Kosten Tagelöhner RC
535 Bartkowiak Josepha KD Wielichowo 1851/227/31 71 Bartkowiak Josefa [ geb.Polus ] 1840.00.11 Wielichowo Frau RC
536 Bartkowiak Josepha KD Wielichowo 1851/395/17 115 Bartkowiak alias Fr¹ckowiak Josefa geb.Polus 1840.00.11 Wielichowo Frau RC
537 Bartkowiak Josepha KD Wielichowo 1851/479/26 140   Bartkowiak Josepha 1846.00.11 Granowo Buk Magd. RC
538 Bartkowiak Marianna KD WwoDom 1885/55/02 1L 2 Bartkowiak Marianna geb.Brosowska 1852.00.11 Rogaczewo Schrimm Frau RC
539 Bartkowiak Marianna KD £ubnica 1865/028/07 6 7 Bartkowiak Marianna 1852.02.01 Elizabethof Bomst Mädchen RC
540 Bartkowiak Marianna KD Dêbsko 1885/119/02 38 2 Bartkowiak Marianna geb.Kowala 1857.12.05 Trzcinica Kosten Frau RC
541 Bartkowiak Marianna KD Dêbsko 1893/52/01 38a 1 Bartkowiak Marianna geb.Kowalec 1857.12.05 Trzcinica Schmiegel Frau RC
542 Bartkowiak Marianna KD Wielichowo 1851/327/18 99 2 Bartkowiak Mariana [ geb. Kowalec ] 1857.12.05 Trzcinica Kosten Frau RC
543 Bartkowiak Marianna KD Ziemin 1860/087/15 23 1 Bartkowiak Marianna 1863.00.11 Konojad Kosten Dienstmädchen RC
544 Bartkowiak Marianna KD Dêbsko 1893/02/19 3   Bartkowiak Marianna 1870.12.15 Piotrowo Schmiegel Dienstmädchen RC
545 Bartkowiak Martin KD Dêbsko 1893/17/16 13   Bartkowiak Martin 1881.10.25 Wielichowo Schmiegel Knecht RC
546 Bartkowiak Paul KD £ubnica 1865/023/03 3 1 Bartkowiak Paul 1843.01.01 GoŸdzichowo Kosten ??? RC
547 Bartkowiak Pauline KD £ubnica 1865/072/05 33 2 Bartkowiak Pauline geb.Schlaffke 1838.00.11 Kluczewo Kosten Frau RC
548 Bartkowiak Pauline KD £ubnica 1865/105/13 52 2 Bartkowiak Paulina geb.Schlaffke 1838.00.11 Kluczewo Kosten Frau RC
549 Bartkowiak Pauline KD £ubnica 1885/088/02 33 2 Bartkowiak Paulina geb.Schlafka 1838.00.11 Kluczewo Kosten Frau RC
550 Bartkowiak Pauline KD £ubnica 1893 /002 /02 2 2 Bartkowiak Pauline geb.Schlafka 1838.00.11 Kluczewo Schmiegel Frau RC
551 Bartkowiak Pauline KD £ubnica 1894/006/02 2 2 Bartkowiak Pauline geb.Schlafka 1838.00.11 Kluczewo Schmiegel Frau RC
552 Bartkowiak Peter KD WwoDom 1885/23/01 1 1 Bartkowiak Peter 1863.06.24 Piechanin Kosten Tagelöhner RC
553 Bartkowiak Petronella KD Trzcinica 1868 /028 /13 10 1 Bartkowiak Petronella 1869.10.10 Dêbsko Kosten Dienstmädchen RC
554 Bartkowiak Simon KD Wielichowo 1851/227/30 71   Bartkowiak Szimon 1844.10.21 Nówiec Einlieger RC
555 Bartkowiak Simon KD Wielichowo 1851/231/09 72   Bartkowiak al.Fr¹ckowiak Simon 1844.10.21 Nowiec Schrimm Knecht RC
556 Bartkowiak Simon KD Wielichowo 1851/395/16 115   Bartkowiak alias Fr¹ckowiak Simon 1844.10.21 Nówiec Schrimm Einlieger RC
557 Bartkowiak Sophia KD £ubnica 1865/023/04 3 2 Bartkowiak Sophia (?) geb.Dobron 1834.04.08 GoŸdzichowo Kosten Frau RC
558 Bartkowiak Stephan KD Dêbsko 1893/74/08 1 Bartkowiak Stephan 1889.07.22 Dêbsko Schmiegel Dienstjunga RC
559 Bartkowiak Wojciech KD £ubnica 1865/053/08 18 1 Bartkowiak Wojciech 1863.04.19 Dêbsko Kosten D.Junga RC
560 Bart³omiejewski Balbina KD Wielichowo 1851/100/05 26 2 Bart³omiejewski Balbina [ geb.Nowicka ] 1824.00.11 Wielichowo Kosten Frau RC
561 Bart³omiejewski Balbina KD Wielichowo 1851/098/02 26 2 Bart³omiejewski Balbina [ geb.Nowicka ] 1829.00.11 Wielichowo Frau RC
562 Bart³omiejewski Balbina KD Wielichowo 1851/033/06 9 2 Bart³omiejewski Balbina [ geb.Nowicka ] 1829.07.03 Wielichowo Frau RC
563 Bart³omiejewski Hyppolith KD Wielichowo 1851/033/05 9 1 Bart³omiejewski Hypolit 1824.08.08 Wielichowo Einlieger RC
564 Bart³omiejewski Hyppolith KD Wielichowo 1851/100/04 26 1 Bart³omiejewski Hipolit 1824.08.08 Wielichowo Kosten Einlieger RC
565 Bart³omiejewski Hyppolith KD Wielichowo 1851/098/07 26 6 Bart³omiejewski Hypolit 1824.08.09 Wielichowo Ackerwirth RC
566 Bart³omiejewski Marianna KD Wielichowo 1851/033/02 9 2 Bart³omiejewski Maryanna [ geb.Krukowicz ] 1790.00.11 Wielichowo Frau RC
567 Bart³omiejewski Theophil KD Wielichowo 1851/098/01 26 1 Bart³omiejewski Teofil 1822.00.11 Wielichowo Ackerwirth RC
568 Bart³omiejewski Valentin KD Wielichowo 1851/033/01 9 1 Bart³omiejewski Valentin 1791.02.07 Pol. Presse Kosten Gastwirth RC
569 Bartsch Otto KD WwoDom 1892/03/09 3 Bartsch Otto 1885.08.17 Leubus Wohlan Diener RC
570 Bartylak Catharina KD £ubnica 1885/070/02 25 1 Bartylak Katharina 1862.00.11 Brodowo Schroda Magd. RC
571 Basala Martin KD Dêbsko 1885/045/10 15   Basala Martin 1872.12.31 S³ocin Grätz Arbeiter RC
572 Basiñski Gregor KD Ziemin 1847/39/17 21   Basiñski Gregor 1788.00.11 Krotoszyn ??? RC
573 Basiñski Joseph KD Ziemin 1893/116/09 1 Basiñski Józef 1881.01.03 Kamieniec Schmiegel Knecht RC
574 Basiñski Joseph KD Ziemin 1893/076/06   Basiñski Joseph 1881.09.01 Kamieniec Schmiegel Dienstjunga RC
575 Bauditz Carl KD Ziemin 1860/068/06 20 1 Bauditz Karl 1844.10.01 Puszczykowo H. Kosten Tagelöhner RC
576 Bauker Carl  KD Wielichowo 1851/280/19 87   Bauker Carl  1840.05.12 Ziemin Kosten Lehrling LU
577 Baum ??? KD Wielichowo 1851/418/20 124   Baum ??? 1841.04.06 Rogsew Meseritz Müllergeselle LU
578 Baum Pauline KD Wielichowo 1851/065/10 17 a   Baum Paulina 1856.05.13 Rakwitz Magd. LU
579 Bazalewicz Boleslaus KD Gradowice 1891/027/04 13 4 Bazalewicz Boleslaus 1875.00.00 Miloslaw Wreschen Zozling ? RC
580 Bazalewicz Boleslaus KD Gradowice 1891/051/08 23   Bazalewicz Boleslaus 1875.00.11 Mi³os³awice Kroeben Knecht RC
581 Bazalewicz Boleslaus KD Gradowice 1885/046/05 13 5 Bazalewicz Boleslaus Mi³os³aw Zögling RC
582 Bazalewicz Boleslaus KD Gradowice 1885/078/11 23   Buzalewicz Boleslaus Mi³os³aw Knecht RC
583 B¹czkowski Anna KD Wielichowo 1851/468/20 137   B¹czkowska Anna 1856.08.05 Wielichowo Pfkind RC
584 B¹czkowski Anton KD Wielichowo 1851/075/01 20 1 B¹czkowski Anton 1813.00.11 Rakwitz Kürschner RC
585 B¹czkowski Anton KD Wielichowo 1851/111/01 30 a 1 B¹czkowski Anton 1813.00.11 Rakwitz Kürschner RC
586 B¹czkowski Anton KD Wielichowo 1851/115/08 30 b   B¹czkowski Anton 1813.00.11 Rakwitz ??? RC
587 B¹czkowski Anton KD Wielichowo 1851/156/01 42 1 B¹czkowski Anton 1813.00.11 Rakwitz Kürschner RC
588 B¹czkowski Anton KD Wielichowo 1851/259/01 80 1 B¹czkowski Anton 1813.00.11 Rakwitz Bomst Ekzekutor RC
589 B¹czkowski Anton KD Wielichowo 1851/266/12 83 1 B¹czkowski Anton 1813.00.11 Rakwitz Kesnen ? RC
590 B¹czkowski Anton KD Wielichowo 1851/376/21 111 1 B¹nczkowski Antoni 1813.00.11 Rakwitz Bomst Eksekutor RC
591 B¹czkowski Julianna KD Wielichowo 1851/115/09 30 b B¹czkowski Julianna [ geb.Krajewska ] 1816.02.13 Wielichowo Frau RC
592 B¹czkowski Julianna KD Wielichowo 1851/259/02 80 2 B¹czkowski Julianna [ geb.Krajewska ] 1820.00.11 Wielichowo Kosten Frau RC
593 B¹czkowski Julianna KD Wielichowo 1851/266/13 83 2 B¹czkowski Julianna [ geb.Krajewska ] 1820.00.11 Wielichowo Frau RC
594 B¹czkowski Julianna KD Wielichowo 1851/376/22 111 2 B¹nczkowski Julianna [ geb.Krajewska ] 1820.00.11 Wielichowo Kosten ¯ona RC
595 B¹czkowski Julianna KD Wielichowo 1851/075/02 20 2 B¹czkowski Julianna [ geb.Krajewska ] Wielichowo Frau RC
596 B¹czkowski Julianna KD Wielichowo 1851/111/02 30 a 2 B¹czkowski Julianna [ geb.Krajewska ] Wielichowo Frau RC
597 B¹czkowski Julianna KD Wielichowo 1851/156/02 42 2 B¹czkowski Julianna [ geb.Krajewska ] Wielichowo Frau RC
598 B¹czkowski Wojciech KD Wielichowo 1851/249/12 78   B¹czkowski Woyciech 1854.04.21 Wielichowo RC
599 B¹k Agatha KD Wielichowo 1851/447/06 132 B¹k Agata geb.Jankowska 1844.00.11 Dêbsko Frau RC
600 B¹k Andreas KD Ziemin 1860/027/07 6 1 B¹k Andreas 1818.11.03 Trzcinica Kosten Tagelöhner RC
601 B¹k Andreas KD Ziemin 1860/055/08 16 1 B¹k Andreas 1818.11.03 Trzcinica Kosten Einlieger RC
602 B¹k Andreas KD Gradowice 1847/51/01 1 B¹k Andreas 1818.11.13 Trzcinica Kosten ??? RC
603 B¹k Andreas KD Trzcinica 1847/28/23 17 1 B¹k Andrzy 1818.11.13 Trzcinica Kosten Wyrobnik RC
604 B¹k Andreas KD Gradowice 1847/07/15 1   B¹k Andrzy 1818.11.15 Trzcinica Kosten Tagelöhner RC
605 B¹k Andreas KD Gradowice 1847/14/07 3   B¹k Andreas 1838.00.11 Junga RC
606 B¹k Andreas KD Gradowice 1847/16/18 4   B¹k Andrzy 1838.00.11 Chlopak RC
607 B¹k Andreas KD Gradowice 1847/48/23 21   B¹k Andreas 1838.11.24 Gradowice Kosten Knecht RC
608 B¹k Andreas KD Wielichowo 1851/231/13 72   B¹k Andreas 1838.11.24 Gradowice Knecht RC
609 B¹k Andreas KD Trzcinica 1847/10/21 4   B¹k Andreas 1841.01.26 Trzcinica Kosten Knecht RC
610 B¹k Andreas KD Dêbsko 1893/02/30 3   B¹k Andreas 1887.11.xx Wielichowo Schmiegel Dienstjunga RC
611 B¹k Andreas KD Wielichowo 1851/497/20 144   B¹k Andreas Arbeiter RC
612 B¹k Antonina KD Wielichowo 1851/231/25 72 B¹k Antonina [ geb.Stró¿yk ] 1834.00.11 Siekowo Frau RC
613 B¹k Antonina KD Wielichowo 1851/272/02 85 2 B¹k Antonina [ geb.Stró¿yk ] 1834.00.11 ??? Frau RC
614 B¹k Antonina KD Ziemin 1860/044/11 11 2 B¹k Antonina geb.Stró¿yk 1834.00.11 Siekowo Kosten Frau RC
615 B¹k Antonina KD Gradowice 1891/156/02 2 B¹k Antonina geb.Sibila 1841.04.10 Gradowice Schmiegel Frau RC
616 B¹k Antonina KD Gradowice 1894/192/02 67 2 B¹k Antonia geb.Sibila 1841.04.10 Gradowice Schmiegel Frau RC
617 B¹k Antonina KD Trzcinica 1893/080/02 2 B¹k Antonia geb.Miœ 1876.01.13 Trzcinica Schmiegel Ehefrau RC
618 B¹k Antonina KD Gradowice 1885/080/02 23 B¹k Antonina geb.Sibila Gradowice Schmiegel Frau RC
619 B¹k Catharina KD Gradowice 1847/50/02 22 2 B¹k, I v.Gawron Katharina [ geb.Sibilska/Nadobnik ] 1814.00.11 £ubnica Kosten Frau RC
620 B¹k Catharina KD Gradowice 1885/080/03 23 2 B¹k Katharina geb.Szymczak 1851.04.10 W¹biewo Kosten Frau RC
621 B¹k Catharina KD Gradowice 1885/158/02 47 2 B¹k Katharina [ geb.Piechota ] 1863.08.09 Gradowice Schmiegel Ehefrau RC
622 B¹k Catharina KD Gradowice 1891/110/08 47 B¹k Katharina [ geb.Piechota ] 1863.08.xx Gradowice Schmiegel Frau RC
623 B¹k Catharina KD Gradowice 1894/113/02 36 2 B¹k Katharina geb.Piechota 1864.03.25 Gradowice Schmiegel Frau RC
624 B¹k Francisca KD Gradowice 1847/50/09 22   B¹k Franciszka 1829.00.11 Dêbsko Kosten Dziefka RC
625 B¹k Francisca KD Trzcinica 1847/46/30 28   B¹k Franciszka 1832.00.11 Ziemin Kosten Dziefka RC
626 B¹k Francisca KD Trzcinica 1847/10/11 4 2 B¹k Franciszka Josepha ur.Marciniak 1841.03.03 Trzcinica Kosten ¯ona RC
627 B¹k Francisca KD Gradowice 1894/127/15 41 15 B¹k Franziska geb.Wilk 1864.03.27 Wioska Bomst a.1 Frau RC
628 B¹k Francisca KD Gradowice 1894/127/18 41 2 B¹k Franziska geb.Wilk 1864.03.27 Wioska Bomst a.1 Frau RC
629 B¹k Francisca KD Wielichowo 1851/280/26 87   B¹k Francisca Ziemin Magd. RC
630 B¹k Franz KD Wielichowo 1851/224/23 70   B¹k Franz 1827.00.11 Dêbsko Einlieger RC
631 B¹k Franz KD Wielichowo 1851/231/24 72   B¹k Franz 1827.00.11 Dêbsko Einlieger RC
632 B¹k Franz KD Wielichowo 1851/272/01 85 1 B¹k Franz 1827.00.11 Dêbsko Einlieger RC
633 B¹k Franz KD Ziemin 1860/044/10 11 1 B¹k Franz 1827.00.11 Dêbsko Kosten Einlieger RC
634 B¹k Franz KD Wielichowo 1851/232/20 72 5 B¹k Franz 1830.00.11 Dêbsko Knecht RC
635 B¹k Franz KD Trzcinica 1893/080/01 1 B¹k Franz 1868.01.27 Trzcinica Schmiegel Wirt RC
636 B¹k Franz KD Dêbsko 1885/055/05 6   B¹k Franz 1878.01.02 Gradowice Knecht RC
637 B¹k Franz KD Dêbsko 1893/02/23 3   B¹k Franz 1878.01.02 Gradowice Schmiegel Knecht RC
638 B¹k Franz KD Dêbsko 1893/23/05 1 B¹k Franz 1878.01.02 Gradowice Schmiegel Knecht RC
639 B¹k Hedwig KD Ziemin 1847/43/02 24 2 B¹k Hedwig [ geb.£akoma ] 1804.00.11 Ziemin Kosten Frau RC
640 B¹k Hedwig KD Ziemin 1860/092/02 25 2 B¹k Hedwig geb.£akomy 1804.00.11 Ziemin Kosten Frau RC
641 B¹k Hedwig KD Dêbsko 1893/06/09 6 1 B¹k Hedwig 1884.10.16 Alt Jahlonke Meseritz Dienstmädchen RC
642 B¹k Johann KD Gradowice 1847/50/07 22   B¹k Johann 1836.12.25 Dêbsko Kosten Knecht RC
643 B¹k Johann KD Wielichowo 1851/232/26 72 10 B¹k Johann 1836.12.25 Dêbsko Kosten Knecht RC
644 B¹k Joseph KD Trzcinica 1893/003/15 3 1 B¹k Joseph 1872.02.25 Trzcinica Schmiegel a.2 Bruder RC
645 B¹k Joseph KD Gradowice 1885/049/03 14 3 B¹k Joseph 1881.02.16 Gradowice Kosten a.2 Sohn RC
646 B¹k Joseph KD Gradowice 1894/047/03 14 3 B¹k Joseph 1881.02.16 Gradowice Schmiegel a.2 Sohn RC
647 B¹k Joseph KD Gradowice 1891/029/06 14 6 B¹k Joseph 1881.02.xx Gradowice Schmiegel a.2 Sohn RC
648 B¹k Josepha KD Trzcinica 1847/10/02 4 2 B¹k Josepha [ geb.ŒledŸ ] 1793.00.11 Parzêczewo Kosten Frau RC
649 B¹k Josepha KD Wielichowo 1851/377/17 111 1 B¹k Józefa 1837.00.11 GuŸdzin Bomst Magd. RC
650 B¹k Josepha KD Trzcinica 1868 /015 /02 4 2 B¹k Josepha geb.Marciniak 1841.03.03 Trzcinica Kosten Frau RC
651 B¹k Josepha KD Trzcinica 1885 /009 /02 4 B¹k Josepha geb.Marciniak 1841.03.03 Trzcinica Kosten Frau RC
652 B¹k Josepha KD Trzcinica 1893/002/21 2 2 B¹k Josepha geb.Marciniak 1841.03.03 Trzcinica Schmiegel Frau RC
653 B¹k Josepha KD Wielichowo 1851/447/08 132 B¹k Josepha geb.Binierz 1842.02.02 Wojnowice Buk Frau RC
654 B¹k Josepha KD Wielichowo 1851/497/21 144 B¹k Josefa [ geb.Biniarz ] Frau RC
655 B¹k Marianna KD Wielichowo 1851/427/04 126 2 B¹k Marianna 1800.00.11 Dêbsko Kosten Frau RC
656 B¹k Marianna KD Ziemin 1847/01/08 1 1 B¹k Maryanna 1823.00.11 Granówko Buk ??? RC
657 B¹k Marianna KD Gradowice 1847/62/12 31   B¹k Mariana 1826.00.11 Dêbsko Kosten Magd. RC
658 B¹k Marianna KD Wielichowo 1851/232/19 72 4 B¹k Marianna 1830.00.11 Dêbsko Magd. RC
659 B¹k Marianna KD Wielichowo 1851/427/07 126 B¹k Marianna geb.Tomaszewska 1845.00.11 Kobylnik (?) Buk Frau RC
660 B¹k Marianna KD Wielichowo 1851/002/15 2 B¹k Marianna [ geb.Krajewska ] 1846.00.11 Prochy Frau RC
661 B¹k Marianna KD Wielichowo 1851/340/09 103 B¹k Marianna [ geb.Krajewska ] 1846.00.11 Prochy Kosten Frau RC
662 B¹k Marianna KD Wielichowo 1851/427/08 126 B¹k [ w oryg.Brak wpisu ] Marianna [ geb.Krajewska ] 1846.00.11 Prochy Frau RC
663 B¹k Marianna KD Augustowo 1885/27/13 8 1 B¹k Marianna 1874.01.25 Gradowice Schmiegel Magd. RC
664 B¹k Marianna KD Wielichowo 1851/033/22 9 1 B¹k Marianna Dêbsko Magd. RC
665 B¹k Marianna KD Wielichowo 1851/280/22 87   B¹k Maryanna Ziemin Magd. RC
666 B¹k Martin KD £ubnica 1865/115/03 60 1 B¹k Martin 1862.10.30 Dêbsko Kosten Junga RC
667 B¹k Mathäus KD Ziemin 1847/43/01 24 1 B¹k Mattheus 1801.00.11 Ziemin Kosten Häusler RC
668 B¹k Mathäus KD Gradowice 1847/12/22 2   B¹k Matheus 1832.09.08 Gradowice Kosten Knecht RC
669 B¹k Mathäus KD Gradowice 1847/60/16 29   B¹k Matusz 1832.09.18 Gradowice Kosten Parobek RC
670 B¹k Mathäus KD Trzcinica 1847/52/17 32   B¹k Matheus 1832.09.18 Gradowice Kosten Knecht RC
671 B¹k Mathäus KD Gradowice 1847/58/09 27   B¹k Mattheus 1833.04.21 Gradowice Kosten Junga RC
672 B¹k Mathäus KD Wielichowo 1851/117/22 31   B¹k Matheus Trzcinica Knecht RC
673 B¹k Mathäus KD Wielichowo 1851/447/05 132   B¹k Matheus Andreas Gradowice Einlieger RC
674 B¹k Mathias KD Trzcinica 1847/10/01 4 1 B¹k Macie 1789.00.11 Trzcinica Kosten 1/4 Bauer RC
675 B¹k Mathias KD Ziemin 1860/092/01 25 1 B¹k Mathäus 1801.00.11 Ziemin Kosten Häusler RC
676 B¹k Michael KD Ziemin 1847/22/18 7   B¹k Michael 1834.04.08 Wielichowo Junga RC
677 B¹k Michael KD Gradowice 1847/29/11 11   B¹k Michael 1834.09.08 Gradowice Kosten Junga RC
678 B¹k Michael KD Ziemin 1847/27/22 11   B¹k Michael 1834.09.08 Wielichowo Kosten Junga RC
679 B¹k Michael KD Gradowice 1847/39/05 17   B¹k Michal 1834.09.09 Wielichowo Kosten Parobek RC
680 B¹k Michael KD Gradowice 1847/50/12 22   B¹k Michal 1834.09.09 Wielichowo Kosten Parobek RC
681 B¹k Michael KD Gradowice 1847/60/15 29   B¹k Michael 1834.09.09 Wielichowo Kosten Knecht RC
682 B¹k Michael KD Gradowice 1847/64/11 33   B¹k Michal 1834.09.09 Wielichowo Kosten Parobek RC
683 B¹k Michael KD Gradowice 1847/64/30 33   B¹k Michal 1834.09.09 Wielichowo Kosten Parobek RC
684 B¹k Michael KD Wielichowo 1851/117/17 31   B¹k Michal 1834.09.09 £ubnica Kosten RC
685 B¹k Michael KD Wielichowo 1851/154/22 41   B¹k Michael 1834.09.09 £ubnica Knecht RC
686 B¹k Michael KD Wielichowo 1851/034/05 9 2 B¹k Michael 1838.04.08 Dêbsko Kosten Knecht RC
687 B¹k Michael KD Wielichowo 1851/002/14 2   B¹k Michal 1839.00.11 Wielichowo Einlieger RC
688 B¹k Michael KD Wielichowo 1851/340/08 103   B¹k Michael 1839.00.11 Wielichowo Kosten Arbeiter RC
689 B¹k Michael KD Wielichowo 1851/427/06 126   B¹k Michael 1839.00.11 Dêbsko Einlieger RC
690 B¹k Michael KD Wielichowo 1851/231/12 72   B¹k Michael 1840.00.11 £ubnica Knecht RC
691 B¹k Michael KD Gradowice 1885/158/01 47 1 B¹k Michael 1859.09.09 Dêbsko Schmiegel Arbeiter RC
692 B¹k Michael KD Gradowice 1894/113/01 36 1 B¹k Michael 1859.09.09 Dêbsko Schmiegel Arbeiter RC
693 B¹k Michael KD Gradowice 1891/110/07 47   B¹k Michael 1859.09.xx Dêbsko Schmiegel Arbeiter RC
694 B¹k Michael KD Wielichowo 1851/236/12 72   B¹k Michael 1859.10.09 Dêbsko Knecht RC
695 B¹k Michael KD Wielichowo 1851/229/23 72   B¹k Michael Dêbsko Knecht RC
696 B¹k Michalina KD Gradowice 1885/126/02 41 2 B¹k Michalina geb.Wienek 1849.00.11 Rakwitz Bomst Frau RC
697 B¹k Michalina KD Gradowice 1891/092/02 41 2 B¹k Michalina geb.Wiêcek 1849.00.11 Rakwitz Bomst Frau RC
698 B¹k Michalina KD Gradowice 1894/127/02 41 2 B¹k Michalina geb.Wiêcek 1849.00.11 Rakwitz Bomst Ehefrau RC
699 B¹k Michalina KD Gradowice 1894/062/18 20   B¹k Michalina 1881.09.19 Gradowice Schmiegel Dienstmagd. RC
700 B¹k Paul KD Trzcinica 1847/10/10 4 1 B¹k Paul 1838.01.17 Trzcinica Kosten Gospodarz RC
701 B¹k Paul KD Trzcinica 1868 /015 /01 4 1 B¹k Paul 1838.01.17 Trzcinica Kosten Wirth RC
702 B¹k Paul KD Trzcinica 1885 /009 /01 4   B¹k Paul 1838.01.17 Trzcinica Kosten Wirth RC
703 B¹k Paul KD Trzcinica 1893/002/20 2 1 B¹k Paul 1838.01.17 Trzcinica Schmiegel Wirt RC
704 B¹k Paul KD GradDom 1885/19/23 1   B¹k Paul 1876.01.xx Gradowice Schmiegel Knecht RC
705 B¹k Peter KD Trzcinica 1885 /011 /01 4 1 B¹k Peter 1861.09,03 Trzcinica Kosten Tagelöhner RC
706 B¹k Peter KD Trzcinica 1893/004/01 4 1 B¹k Peter 1861.09.02 Trzcinica Schmiegel Tagelöhner RC
707 B¹k Peter KD Gradowice 1894/133/04 43 1 B¹k Peter 1869.06.23 Gradowice Schmiegel Arbeiter RC
708 B¹k Peter KD Augustowo 1892/14/01 5 1 B¹k Peter 1870.06.26 Gradowice Schmiegel Arbeiter RC
709 B¹k Peter KD Dêbsko 1885/046/08 15 5 B¹k Peter 1870.06.26 Gradowice Schmiegel Knecht RC
710 B¹k Peter KD Dêbsko 1885/089/16 29   B¹k Peter 1870.06.26 Gradowice Kosten a.14 Mann RC
711 B¹k Peter KD Dêbsko 1893/36/09 29 9 B¹k Peter 1870.06.26 Gradowice Schmiegel a.8 Mann RC
712 B¹k Peter KD Gradowice 1885/102/14 31 10 B¹k Peter Knecht RC
713 B¹k Petronella KD Gradowice 1847/07/16 1 B¹k Petronella [ geb.Michalak ] 1828.00.11 Trzcinica Kosten Frau RC
714 B¹k Petronella KD Gradowice 1847/51/02 2 B¹k Petronella [ geb.Michalak ] 1828.00.11 Siedlec Kosten Frau RC
715 B¹k Petronella KD Trzcinica 1847/28/24 17 2 B¹k Petronela [ geb.Michalak ] 1828.00.11 Sielecz Bomst ¯ona RC
716 B¹k Petronella KD Ziemin 1860/027/08 6 2 B¹k Petronella [ geb.Michalak ] 1828.00.11 Trzcinica Kosten Frau RC
717 B¹k Petronella KD Ziemin 1860/055/09 16 2 B¹k Petronilla [ geb.Michalak ] 1828.00.11 Trzcinica Kosten Frau RC
718 B¹k Regina KD Wielichowo 1851/429/01 127 1 B¹k Regina [ geb.Polus ] 1804.00.11 Graetz Einlieger RC
719 B¹k Rosalia KD Gradowice 1885/074/02 22 2 B¹k Rosalia geb.ŒledŸ 1813.00.11 Gradowice Kosten Frau RC
720 B¹k Rosalia KD Gradowice 1891/048/02 22 2 B¹k, I v.ŒledŸ Rosalia [ geb.Gierek] 1813.00.11 Gradowice Schmiegel Frau RC
721 B¹k Rosalia KD Ziemin 1860/049/04 13 1 B¹k Rosalia 1841.01.04 Ziemin Kosten Magd. RC
722 B¹k Sebastian KD Wielichowo 1851/232/13 72 1 B¹k Sebastian 1795.00.11 Dêbsko Wirth RC
723 B¹k Sebastian KD Wielichowo 1851/427/02 126 1 B¹k Sebastian 1795.00.11 Dêbsko Kosten Häusler RC
724 B¹k Stanislaus KD Trzcinica 1868 /017 /03 4 3 B¹k Stanislaus 1884.02.20 Trzcinica Kosten a.2 Sohn RC
725 B¹k Stanislaus KD Trzcinica 1885 /010 /03 4 3 B¹k Stanislaus 1884.02.20 Trzcinica Kosten a.2 Sohn RC
726 B¹k Stephan KD Wielichowo 1851/231/32 72   B¹k Stephanus ? 1850.00.11 Kamieniec Knecht LU
727 B¹k Thomas KD Trzcinica 1847/10/35 4   B¹k Tomasz 1840.00.11 Gradowice Kosten Hlopak RC
728 B¹k Thomas KD Gradowice 1847/60/18 29   B¹k Thomas 1840.08.04 Gradowice Kosten Junga RC
729 B¹k Thomas KD Wielichowo 1851/359/23 107 1 B¹k Thomas 1841.00.11 Gradowice Junga RC
730 B¹k Thomas KD Gradowice 1885/080/01 23 1 B¹k Thomas 1841.12.04 Gradowice Kosten Tagelöhner RC
731 B¹k Thomas KD Gradowice 1891/156/01 1 B¹k Thomas 1841.12.04 Gradowice Schmiegel Arbeiter RC
732 B¹k Thomas KD Gradowice 1894/192/01 67 1 B¹k Thomas 1841.12.04 Gradowice Schmiegel Häusler RC
733 B¹k Thomas KD Wielichowo 1851/190/16 56   B¹k Thomas 1841.12.04 Gradowice Knecht RC
734 B¹k Ursula KD Wielichowo 1851/232/14 72 2 B¹k Ursula Maryanna 1812.03.04 Gradowice Frau RC
735 B¹k Valentin KD Gradowice 1847/50/01 22 1 B¹k Valentin 1818.00.11 Trzcinica Kosten 1/4 Häusler RC
736 B¹k Valentin KD Gradowice 1885/074/01 22 1 B¹k Walentin 1818.00.11 Trzcinica Kosten Ausgedinger RC
737 B¹k Valentin KD Gradowice 1894/066/01 22 1 B¹k Walentin 1818.00.11 Trzcinica Schmiegel Ausgedinger RC
738 B¹k Valentin KD Gradowice 1891/048/01 22 1 B¹k Walentin 1819.02.xx Trzcinica Schmiegel Ausgedinger RC
739 B¹k Valentin KD Augustowo 1885/04/08 1 ? 4 1 B¹k Walentin 1873.02.08 Gradowice Schmiegel Knecht RC
740 B¹k Valentin KD Trzcinica 1868 /027 /04 9 4 B¹k Walentin 1873.02.08 Gradowice Kosten Junga RC
741 B¹k Valentin KD Trzcinica 1885 /027 /01 9 1 B¹k Walentin 1873.02.08 Gradowice Kosten Junga RC
742 B¹k Victoria KD Wielichowo 1851/224/24 70 B¹k Victoria 1839.00.11 Siekowo Frau RC
743 B¹k Victoria KD Trzcinica 1885 /011 /02 4 2 B¹k Wiktoria geb.Bossa 1857.12.17 Trzcinica Kosten Frau RC
744 B¹k Victoria KD Trzcinica 1893/004/02 4 2 B¹k Wiktoria geb.Bossa 1857.12.17 Trzcinica Schmiegel Frau RC
745 B¹k Victoria KD Gradowice 1894/133/05 43 2 B¹k Wictoria geb.Michalak 1869.00.11 Dêbsko Schmiegel Frau RC
746 B¹k Victoria KD Augustowo 1892/14/02 5 2 B¹k Wiktoria geb.Michalak 1869.12.16 Dêbsko Schmiegel Frau RC
747 B¹k Wawrzyn KD Gradowice 1885/126/01 41 1 B¹k Wawrzyn 1844.08.04 Wielichowo Kosten Tagelöhner RC
748 B¹k Wawrzyn KD Gradowice 1894/127/01 41 1 B¹k Lorenz 1844.08.04 Wielichowo Schmiegel Tagelöhner RC
749 B¹k Wawrzyn KD Gradowice 1894/127/17 41 1 B¹k Lorenz 1844.08.04 Wielichowo Schmiegel Tagelöhner RC
750 B¹k Wawrzyn KD Trzcinica 1847/10/22 4   B¹k Wawrzyn 1844.08.04 Wielichowo Kosten Hlopak RC
751 B¹k Wawrzyn KD Trzcinica 1868 /016 /03 4 3 B¹k Wawrzyn 1844.08.04 Wielichowo Kosten Knecht RC
752 B¹k Wawrzyn KD Gradowice 1891/092/01 41 1 B¹k Lorenz 1844.08.xx Wielichowo Schmiegel Tagelöhner RC